ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: składka zdrowotna

Istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wartości wypłaconego odszkodowania wypłaconego z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji zawartego w treści umowy o zarządzanie po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

Opublikowane w Inne

Sprawdź, czy wykupione dla członków organów spółki ubezpieczenie na życie w związku z pełnioną funkcją powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy z członkiem rady nadzorczej została zawarta również umowa o pracę.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 31 maja 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 611). Dzięki tej zmianie za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo.

Płatnicy składek ZUS naruszający zasady ich opłacania nie będą karani dwukrotnie za ten sam czyn.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Przed dokonaniem rozliczenia rocznego warto upewnić się, czy spełniasz wszystkie warunki określone w ustawie, uprawniające do ich zastosowania oraz w jakiej wysokości przysługuje Ci odliczenie.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od dnia 1 lutego 2012 r. obowiązuje wyższa składka rentowa. Do 10 marca 2012 r. zapłacimy 8%. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2.828,31 zł. W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. nie może być niższa od kwoty 254,55 zł (tj. 9% podstawy wymiaru). Odliczamy jednak od podatku tylko składki faktycznie zapłacone, nie więcej niż 7,75%.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 19 stycznia 2012 22:29

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2012 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Zgodnie z komunikatem wydanym w dniu 19 grudnia 2011 r. przez NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent w prosty sposób może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 14 grudnia 2011 15:34

Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym rolników

Jest już gotowy projekt ustawy regulującej zasady ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Nowe zasady wejdą w życie od 1 lutego 2012 r. Do końca 2012 będzie obowiązywać rozwiązanie przejściowe.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 19 stycznia 2011 22:21

Wysokość składki zdrowotnej w 2011

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość średniego wynagrodzenia za 2010 rok. Stąd wiadomo ile wynosi składka zdrowotna w 2011 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 26 października 2010 13:30

Składki rolników na KRUS niezgodne z Konstytucją

W dniu 26 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne - bez względu na wysokość osiąganych przychodów - rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych, jest niezgodne z Konstytucją (K 58/07).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: składka zdrowotna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________