ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne

Gdzie, zatrudniony na umowę o pracę w Wielkiej Brytanii i jednocześnie prowadzący w Polsce działalność gospodarczą, powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej? Sprawdź stanowisko ZUS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Gdzie, zatrudniony na umowę o pracę na terenie Czech i jednocześnie prowadzący w Polsce działalność gospodarczą, powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej? Sprawdź stanowisko ZUS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 31 maja 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 611). Dzięki tej zmianie za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo.

Płatnicy składek ZUS naruszający zasady ich opłacania nie będą karani dwukrotnie za ten sam czyn.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 23 maja 2012 15:19

Składki ZUS w ewidencji przychodów

Czy w ewidencji przychodów należy wpisywać opłacone składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne? Podatnik prowadzi ewidencję przychodów, w tym sprzedaż opodatkowaną różnymi stawkami ryczałtu. Sprawdź, czy i jak w prowadzonej ewidencji przychodów ująć składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz czy tak samo wygląda to w przypadku prowadzenia jedynie ewidencji sprzedaży dla celów VAT.

Prawidłowe ujmowanie obciążeń w prowadzonej ewidencji ma wpływ na poprawność obliczenia wysokości podatku, główny przedmiot zainteresowania fiskusa w czasie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej.

Opublikowane w Rachunkowość

Od dnia 1 czerwca 2012 r. wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Przed dokonaniem rozliczenia rocznego warto upewnić się, czy spełniasz wszystkie warunki określone w ustawie, uprawniające do ich zastosowania oraz w jakiej wysokości przysługuje Ci odliczenie.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Do Sejmu wpłynął bardzo ważny projekt ustawy o umorzeniu należności z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od dnia 1 lutego 2012 r. obowiązuje wyższa składka rentowa. Do 10 marca 2012 r. zapłacimy 8%. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2.828,31 zł. W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. nie może być niższa od kwoty 254,55 zł (tj. 9% podstawy wymiaru). Odliczamy jednak od podatku tylko składki faktycznie zapłacone, nie więcej niż 7,75%.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 31 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące luty - grudzień 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od dnia 24 października 2011 r. podatki oraz składki ZUS można zapłacić w okienku kasowym.

Opublikowane w Inne
Strona 3 z 5
powrót Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________