ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest już gotowy. Nowa wysokość składki na ubezpieczenie rentowe zacznie obowiązywać od dnia 1 marca 2012 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Wzrośnie wysokość składki rentowej o 2 punkty procentowe po stronie pracodawców. Jest już gotowy projekt ustawy zmieniającej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie od dnia 1 marca 2012 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 14 listopada 2011 19:38

Skrócenie okresu przedawnienia składek do ZUS i KRUS

Ustawa tzw. deregulacyjna przewiduje skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Skróci to o połowę okres przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych.

Nastąpi też zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Niskie składki na ZUS w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą to duża ulga. Przedsiębiorca ma prawo korzystać z preferencyjnej wysokości składek nawet kilkakrotnie w okresie aktywności zawodowej, o ile odległość czasowa pomiędzy prowadzeniem poszczególnych działalności wynosi nie mniej niż 60 miesięcy.

Opłacanie niskiej składki nie daje jednak możliwości zaliczenia tego okresu prowadzenia działalności do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 wynosi 100.770 zł. Przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.359 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 13:04

Nowe zasady przedawnienia należności składkowych ZUS

Od dnia 20 lipca 2011 r. poszerzony został katalog przypadków wydłużających bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do należności składkowych. Obok dotychczas obowiązujących przypadków, zawieszenie biegu terminu przedawnienia ma zastosowanie w przypadku decyzji ustalających obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek oraz obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia.

Dodatkowo zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące zwrotu i przedawnienia składek nienależnie opłaconych. Zgodnie z nowymi przepisami nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
piątek, 05 sierpnia 2011 12:52

Wysokość składek na ZUS w 2011

Sprawdź wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 18 lipca 2011 16:29

Składki ZUS w księgach

Czytelnicy pytają: Czy składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę ujmuje się w kosztach podatkowo i rachunkowo w tym samym miesiącu?

Opublikowane w Rachunkowość

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniona na etacie, musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Trybunał Konstytucyjny uznał, że pierwszeństwo obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jest zgodne z Konstytucją (SK 33/09).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 23 marca 2011 13:53

Wysokość składek społecznych na KRUS

Miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2011 r. wynosi 42 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 4 z 5
powrót Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________