ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne
piątek, 14 stycznia 2011 18:24

Do końca stycznia składamy ZUS IWA

W dniu 31 stycznia 2011 r. upływa termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2010 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 29/08) dotychczasowe terminy przedawnienia, dotyczące nienależnie opłaconych składek nie biegną, a uprawnieni mogą bezterminowo dochodzić swoich roszczeń od ZUS. Sejm zmienia ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 wynosi 100.770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.359 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 18 listopada 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę dotyczącą sankcji za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (P 29/09). Trybunał uznał, że kwestionowane przepisy są niezgodne z Konstytucją.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 18 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytania prawne dotyczące konstytucyjności sankcji za nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (P 29/09).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 28 października 2010 15:14

Zawieszenie działalności a prawo wyczekiwania

Wraz ze zmianą przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nastąpi nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Chodzi o 90-dniowy okres oczekiwania na uzyskanie prawa do zasiłku, jeżeli przedsiębiorca w odpowiednio długim okresie prowadzenia działalności przed zawieszeniem działalności opłacał składki.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Termin dochodzenia przez płatnika (ubezpieczonego) zwrotu od ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne jest niezgodny z Konstytucją. Tak uznał w wyroku wydanym w dniu 20 maja 2010 r. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (P 29/08).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 5 z 5
powrót Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________