ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: stawka VAT

Stawkę podatku 8%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sprawdź czy import (zakup) konstrukcji domu mieszkalnego do 300 m2, będzie objęty stawką VAT 8%.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla opłaty serwisowej będącej częścią usługi transportu międzynarodowego lub krajowego.

Opublikowane w VAT

Prace związane z rozpoczęciem budowy należy uznać za nieukończoną inwestycję budowy zespołu budynków mieszkalnych (obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Zatem, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej świadczenie złożone polegające na dostawie rozpoczętej inwestycji wraz z gruntem podlega opodatkowaniu VAT w stawce 8% (interpretacja indywidualna z dnia 6 maja 2011 r.).

Opublikowane w VAT

Sprawdź stawkę VAT na usługi utrzymania w czystości murawy boisk wykonanych z tworzywa sztucznego.

Opublikowane w VAT
wtorek, 22 listopada 2011 09:47

Stawka VAT dla sprzedaży nawozów azotowych

Sprawdź stawkę VAT na sprzedaż chemikaliów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 20.15.31.0. (mocznik).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 21 listopada 2011 20:19

Stawka VAT na sprzedaż soków owocowych

Sprzedaż soków owocowych, która dokonywana jest w ramach świadczonych usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonej usługi, tj. 8% VAT. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 2 listopada 2011 r.).

Opublikowane w VAT
środa, 16 listopada 2011 12:37

E-booki. Stawka VAT w 2011

Pomimo odmiennej formy e-booki są nadal książką. E-booki sprzedawane są w drodze pobrań i zapisu na nośniku klienta, nie można zatem stosować do nich obniżonych stawek VAT na podstawie dotychczasowych przepisów. Natomiast zgodnie z przepisami unijnymi, usługi świadczone drogą elektroniczną nie podlegają obniżonej stawce VAT. Sprzedaż e-booków zatem musi być opodatkowana podstawową stawką VAT.

Opublikowane w VAT

Zrębki drewniane służą do wędzenia wędlin, mięsa i innych przetworów mięsnych. Zrębki wędzarnicze zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 16.10.23.0 - "drewno w postaci wiórów lub kawałków" podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 12 października 2011 r.).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 14 listopada 2011 11:57

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej. Stawka VAT

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej od dnia 1 stycznia 2011 r. należy opodatkować 23% VAT.

Minister Finansów uważa, że obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% nie przysługuje czynnościom montażu stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej z wytworzonych i zakupionych materiałów (płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych) dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych nawet gdy dotyczy budynków i lokali mieszkalnych.

Opublikowane w VAT
czwartek, 10 listopada 2011 12:51

Sprzedaż gruntów z budynkami. Stawka VAT

Sprzedaż gruntów z budynkami należy objąć stawką VAT właściwą dla dostawy budynków. Nie należy oddzielnie opodatkowywać gruntu i budynków. W przypadku budynków i budowli trwale związanych z gruntem albo części tych budynków z podstawy opodatkowania VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu. Tak orzekł w wyroku z dnia 10 sierpnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1232/10).

Opublikowane w VAT
Strona 8 z 16
powrót Artykuły w etykietach: stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________