ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: stawka podatku

Czy wynajmując domek letniskowy można rozliczać się ryczałtem 8,5%? Czy osoba fizyczna może oddać dom letniskowy w najem bez zakładania działalności gospodarczej?

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 12 kwietnia 2013 12:02

Darmowa pomoc prawna a opodatkowanie VAT

Nieodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym również usług pomocy prawnej, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W piśmie z dnia 7 marca 2013 r. Ministerstwo Finansów (SPS-023-13706/13) wypowiedziało się na temat opodatkowania VAT darmowej pomocy prawnej.

Opublikowane w VAT
środa, 10 kwietnia 2013 21:59

Zmiany w stawkach podatku rolnego

Z dniem 1 października 2013 r. nastąpią zmiany w ustawie o podatku rolnym.

Opublikowane w Podatek rolny i leśny

Czy niezależnie od liczby wynajmowanych mieszkań, z których wynajmujący czerpie przychody z najmu, może zawsze zastosować zryczałtowane opodatkowanie uzyskiwanych w ten sposób przychodów? W interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że podatnik nie może skorzystać ze stawki ryczałtu 8,5% ponieważ najem, który ma miejsce w tym przypadku jest działalnością gospodarczą (ITPB1/415-991/10/AK).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Powierzchnia lokalu mieszkalnego lub jego części, zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, która służy jednocześnie celom mieszkalnym, korzysta ze stawki podatku od nieruchomości takiej, jak dla budynków mieszkalnych.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Jest gotowy projekt założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt zawiera m.in. zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Sprawdź co się zmieni.

Opublikowane w Opłaty lokalne
poniedziałek, 21 stycznia 2013 15:18

Wybór formy opodatkowania na 2013 w przypadku najmu

Dziś upływa termin dla wybór formy opodatkowania w stosunku do dochodów uzyskiwanych z najmu lokali. Najem lokalu można rozliczyć albo w ramach działalności gospodarczej, albo jako odrębny przychód opodatkowany ryczałtem lub na zasadach ogólnych. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych, jako usługa podlega takim samym zasadom, jak inne przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 11 stycznia 2013 14:18

Opodatkowanie podatkiem tonażowym w 2013

Przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej mogą wybrać opodatkowanie podatkiem tonażowym.

Opublikowane w Inne
piątek, 11 stycznia 2013 13:56

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego w 2013

Do dnia 20 stycznia roku podatkowego należy wybrać formę opodatkowania, jeśli rozpoczynasz działalność, zamierzasz zmienić formę opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego lub zamierzasz opodatkować najem tzw. prywatny.

Opublikowane w Podatki dochodowe

O wyborze odpowiedniego druku zeznania podatkowego za 2012 r. decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 2 z 6
powrót Artykuły w etykietach: stawka podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________