ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: stawka podatku

Powierzchnia budynku, która związana jest z udzielaniem świadczeń zdrowotnych może być opodatkowana stawką preferencyjną w podatku od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Tak w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 1294/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Przesłanką zastosowania obniżonej stawki podatkowej jest nieużyteczność gospodarcza przedmiotu opodatkowania, wynikająca ze względów technicznych. Przesłanki takiej nie stanowi zatem nieużyteczność wynikająca ze względów ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych lub jakichkolwiek innych. Tak w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1492/10).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Fakt, iż właścicielem budynku gospodarczego jest przedsiębiorca, przesądza o istnieniu związku budynku z działalnością gospodarczą. Z tego też względu np. w budynku dwukondygnacyjnym obydwie kondygnacje powinny być opodatkowane najwyższymi stawkami, mimo że tylko na parterze lub w jednym pomieszczeniu na kondygnacji prowadzona jest produkcja, a pozostała część domu stoi pusta. Tak orzekł w wyroku z dnia 28 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 60/12).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Uchwalona przez Sejm  w dniu 2 marca 2012 r. ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin wchodzi w życie 18 kwietnia 2012 r.

Opublikowane w Inne

Proces określenia stawki ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych dla konkretnej działalności podatnika jest dosyć skomplikowany.

Opublikowane w Stawki podatkowe
środa, 14 grudnia 2011 12:14

Można uniknąć 20% stawki PCC

Najczęściej to czynności organu zmierzające do wyjaśnienia określonych źródeł finansowania "przymuszają" podatnika do ujawnienia określonych okoliczności sprawy, np. zawarcia umowy pożyczki. Sprawdź, jak nie zapłacić 20% sankcyjnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowane w PCC

Minister Finansów ustalił stawki karty podatkowej na 2012 r. Co roku ogłasza je w Monitorze Polskim do dnia 30 listopada na następny rok podatkowy. Nowe stawki, które ustanawia obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. zostało opublikowane w Dz.U. nr 102, poz. 1028.

Sprawdź stawki karty podatkowej na usługi parkingowe w 2012 r.

Opublikowane w Stawki podatkowe
czwartek, 10 listopada 2011 13:57

Pożyczka. Skutki nieopłacenia podatku

Prawidłowe jest stosowanie sankcyjnej 20% stawki podatku od pożyczki, która nie została ujawniona wcześniej urzędowi skarbowemu i nie został od niej zapłacony podstawowy podatek w wysokości 2%. Tak uznał w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 836/10).

Opublikowane w PCC
wtorek, 11 października 2011 16:12

Farma słoneczna. Może podlegać opodatkowaniu

Jest już odpowiedź Ministra Finansów w sprawie opodatkowania farmy słonecznej (elektrowni słonecznej zabudowanej modułami fotowoltanicznymi) podatkiem od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Strona 4 z 6
powrót Artykuły w etykietach: stawka podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________