ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: stosunek pracy

Służba wojskowa jest samodzielnym tytułem do ubezpieczenia, niezależnym od stosunku pracowniczego. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piżmie z dnia 27 czerwca 2012 r. (SPS-023-5318/12).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 20 marca 2012 14:58

Kiedy składasz za 2011 PIT-37?

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Sprawdź czy składasz PIT-37 czy może masz obowiązek złożyć inny PIT.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Okresy bezpłatnego urlopu dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, a następnie urlopu wychowawczego – wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 roku – są od dnia 28 stycznia 1972 r. okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uchwałę takiej treści podjął Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 18 maja 2011 r. (I UZP 1/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu otrzymywania niższej emerytury wskutek wydania przez pracodawcę niewłaściwego świadectwa pracy oraz niewydania zaświadczenia o pracy górniczej przedawnia się na podstawie art. 291 §1 Kodeksu pracy. Tak uznał w uchwale z dnia 19 stycznia 2011 r. skład 7 sędziów Sądu Najwyższego (I PZP 5/10). Okres przedawnienia jest zatem dużo krótszy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 24 listopada 2011 19:53

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w 2012

Sprawdź wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w 2012 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 24 października 2011 16:36

Abonamenty medyczne dla pracowników podlegają opodatkowaniu

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie. Taką uchwałę podjął NSA w dniu 24 października 2011 r. (II FPS 7/10).

Pracownik nabywający dzięki pracodawcy możliwość nieodpłatnego korzystania z prywatnej opieki medycznej, otrzymuje niewątpliwie przysporzenie majątkowe.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 19 października 2011 13:08

Prawo samozatrudnionego do urlopu wychowawczego

W piśmie z dnia 10 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraziło swoje stanowisko w sprawie prawa osób samozatrudnionych, zatrudnionych na czas określony i na zastępstwo do urlopu wychowawczego (SPS-023-23813/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 21 września 2011 16:42

Pożyczka z ZFŚS dla rencisty

Sprawdź, czy umorzenie pożyczki renciście jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r.).

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 09 lutego 2011 11:42

Kto musi rozwiązać umowę o pracę?

Nie wszyscy pracujący emeryci, do których dotarła informacja z ZUS, muszą rozwiązywać umowę o pracę, by dalej pobierać świadczenie. Termin dla zobowiązanych do poinformowania o rozwiązaniu umowy, upływa 30 września 2011 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Zmienią się przepisy Kodeksu pracy, dotyczące zapewnienia pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Pracownik - ojciec adopcyjny dziecka powyżej 12 miesiąca życia, obecnie nie ma prawa do urlopu ojcowskiego Kodeksie pracy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 2 z 3
powrót Artykuły w etykietach: stosunek pracy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________