ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: strata

Sprawdź, czy można uznać za koszty uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, w przypadku gdy podatnik musiał zrezygnować z wykorzystywania tej inwestycji.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 21 grudnia 2012 18:58

Kalkulator PIT

Wypróbuj kalkulator PIT do obliczenia wielkości dochodu bądź straty, należnego podatku oraz kwoty podatku przypadającej do zapłaty bądź zwrotu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Z uwagi na właściwości fizyko-chemiczne węgla oraz techniczne aspekty jego transportu oraz przechowywania (magazynowania), podczas tych procesów może dochodzić do powstawania strat (ubytków) w węglu. Sprawdź kto jest odpowiedzialny za rozliczenie strat (ubytków) wyrobów węglowych.

Opublikowane w Akcyza

Obrót instrumentami finansowymi może być przedmiotem działalności gospodarczej. Zasadniczo jednak przychody z instrumentów finansowych są zaliczane do odrębnego niż działalność gospodarcza źródła przychodów (kapitałów pieniężnych) i w związku z tym nie można ich łączyć z przychodami z działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Okoliczność likwidacji zakładu zagranicznego spółki polskiej, skutkująca niemożnością rozliczenia straty w systemie podatkowym drugiego państwa członkowskiego UE, wymaga przyjęcia w oparciu o zasadę swobody przedsiębiorczości, że spółce przysługuje uprawnienie do rozliczenia w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez zakład działający w innym państwie członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tymże Państwie.

Tak uznał w wyroku z dnia 28 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Wartość skradzionych pieniędzy może stanowić koszty uzyskania przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ustawa o rachunkowości określa szereg zasad prowadzenia rachunkowości (księgowości), wpływających na wycenę poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów. Zasady rachunkowości nie zawsze pokrywają się jednak z wymogami określonymi w przepisach podatkowych, tak więc dla ustalania dochodu lub straty podatkowej należy kierować się przepisami podatkowymi.

Opublikowane w Rachunkowość

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 grudnia 2009 r. uznał, że podatnik ma prawo odliczyć stratę z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 06 kwietnia 2010 18:13

Straty grupy producentów rolnych

Grupy producentów rolnych korzystają z dodatkowych środków finansowych uzyskanych ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnienie polega na tym, iż wolny od podatku jest dochód grupy producentów rolnych pochodzący ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, m.in. na zakup środków produkcji przekazanych członkom.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: strata

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________