ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: ulga na dziecko

W 2015 r. wzrosła kwota ulgi na wychowanie dzieci. Nowa kwota ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Rodzice wychowujący dzieci skorzystają też z tzw. kwoty wsparcia finansowego, gdy ich dochody są zbyt niskie, aby odliczyć ulgę na wychowanie dzieci w pełnej wysokości.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 23 października 2014 14:48

Sejm podwyższył kwoty ulgi na dzieci

Sejm uchwali zmiany w wysokości ulgi prorodzinnej. Korzystnie wzrosła wysokość ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Rodzice, którzy obecnie płacą zbyt niski podatek, by odliczyć pełną kwotę ulgi otrzymają zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowe wysokości ulg będą już dotyczyć zeznania za 2014 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
niedziela, 28 kwietnia 2013 09:32

Ulga na dziecko przysługuje obojgu rodzicom

Nie wystarczy władza rodzicielska, aby skorzystać z ulgi na dziecko. Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem i wykonujący wszystkie obowiązki rodzicielskie bez udziału drugiego z rodziców ma możliwość skorzystania z całości ulgi z tytułu wychowywania dziecka (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 kwietnia 2013 r., IPTPB2/415-56/13-4/AK).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź co możesz odliczyć w 2012 i 2013 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 01 lutego 2013 15:08

Kwota wolna od podatku w 2013

Dochód osoby fizycznej niepowodujący obowiązku zapłacenia podatku dochodowego to tzw. kwota wolna od podatku. Sprawdź ile wynosi w 2013 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 22 listopada 2012 12:22

Nowelizacja PIT już opublikowana!

Opublikowano nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziesz ją w Dzienniku Ustaw z 2012 nr 1278. Nowelizacja dotyczy ulgi na dzieci, ulgi na użytkowanie sieci Internet a także ogranicza możliwość stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców i artystów wykonawców z tytułu przeniesienia praw autorskich.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 12 listopada 2012 14:49

Nowelizacja PIT podpisana. Wchodzi w życie od 2013

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany dotyczące ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet, ulgi na dzieci i możliwości rozliczania podatku przez twórców z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. Prezydent podpisał nowelizację, która teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od 2012 r. urzędy skarbowe zapowiadają wnikliwą kontrolę osób, które w swoim rocznym zeznaniu podatkowym zadeklarowały, iż są rodzicem samotnie wychowującym dziecko i dzięki temu korzystają z przysługującej im ulgi podatkowej. Zapowiedź taka ma przede wszystkim na celu kontrolę osób, które wyłudzają nienależne im w świetle prawa ulgi. Nie sposób się nie zgodzić z takim założeniem.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie planuje wprowadzenia zmian w uldze na dzieci, które zlikwidują kryterium dochodowości w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci, w stosunku do których podatnik wykonuje obowiązek alimentacyjny lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Przed dokonaniem rozliczenia rocznego warto upewnić się, czy spełniasz wszystkie warunki określone w ustawie, uprawniające do ich zastosowania oraz w jakiej wysokości przysługuje Ci odliczenie.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: ulga na dziecko

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________