ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: ulga prorodzinna

W 2015 r. wzrosła kwota ulgi na wychowanie dzieci. Nowa kwota ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Rodzice wychowujący dzieci skorzystają też z tzw. kwoty wsparcia finansowego, gdy ich dochody są zbyt niskie, aby odliczyć ulgę na wychowanie dzieci w pełnej wysokości.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 23 października 2014 14:48

Sejm podwyższył kwoty ulgi na dzieci

Sejm uchwali zmiany w wysokości ulgi prorodzinnej. Korzystnie wzrosła wysokość ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Rodzice, którzy obecnie płacą zbyt niski podatek, by odliczyć pełną kwotę ulgi otrzymają zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowe wysokości ulg będą już dotyczyć zeznania za 2014 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 12 listopada 2012 14:49

Nowelizacja PIT podpisana. Wchodzi w życie od 2013

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany dotyczące ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet, ulgi na dzieci i możliwości rozliczania podatku przez twórców z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. Prezydent podpisał nowelizację, która teraz czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od 2012 r. urzędy skarbowe zapowiadają wnikliwą kontrolę osób, które w swoim rocznym zeznaniu podatkowym zadeklarowały, iż są rodzicem samotnie wychowującym dziecko i dzięki temu korzystają z przysługującej im ulgi podatkowej. Zapowiedź taka ma przede wszystkim na celu kontrolę osób, które wyłudzają nienależne im w świetle prawa ulgi. Nie sposób się nie zgodzić z takim założeniem.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Przed dokonaniem rozliczenia rocznego warto upewnić się, czy spełniasz wszystkie warunki określone w ustawie, uprawniające do ich zastosowania oraz w jakiej wysokości przysługuje Ci odliczenie.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych wychowujący jedno dziecko, których dochody przekroczą pierwszy przedział skali podatkowej nie skorzystają z ulgi na dziecko za 2013 r. Podatnicy korzystający z ulgi na jedno dziecko o wyższych dochodach, to grupa około 300 tys. osób.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 13 lutego 2012 18:08

Sprawdź wysokość ulgi na dziecko za 2011

W tym roku po raz ostatni odliczamy ulgę na dzieci na dotychczasowych zasadach. Sprawdź kiedy możesz odliczyć ulgę na dziecko za 2011 r., w jakiej kwocie przysługuje ulga i co wyklucza możliwość skorzystania z tej ulgi.

Opublikowane w Podatki dochodowe

System podatkowy przewiduje szereg preferencji podatkowych dla osób wychowujących dzieci. Jednakże duża liczba podatników osiąga zbyt niskie dochody, by skorzystać z ulgi. Stąd planowane zmiany w zasadach odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 18 listopada 2011 13:48

Ulga prorodzinna dopiero na dwójkę dzieci!

Rodzice, którzy mają 1 dziecko stracą prawo do ulgi prorodzinnej. Dla rodziców dwójki dzieci ulga będzie przysługiwała tylko w rodzinach o niższych dochodach mieszczących się w pierwszym przedziale skali podatkowej (do 85.000 zł dochodu rocznie).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zatem - w odróżnieniu od sposobu umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej - nie ma charakteru indywidualnego powierzenia dziecka na podstawie postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego konkretnej rodzinie. W piśmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat prawa do ulgi prorodzinnej dla podatników prowadzących rodzinne domy dziecka (DSR-IV-0700-21-1-KN/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: ulga prorodzinna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________