ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: umowa o pracę

Przedsiębiorca jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w innym państwie unijnym może nie płacić składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2013 r. orzekł, że takie działanie jest legalne i ZUS nie może podważyć zagranicznej umowy o pracę.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 28 sierpnia 2014 12:40

Dywidenda dla obywatela Niemiec

Pytanie: Gdzie należy rozliczyć się z podatku dochodowego z tytułu umowy o pracę i dywidend?

Obywatel niemiecki jest udziałowcem w polskich spółkach, od których otrzymuje dywidendę. Ponadto jest zatrudniony na umowę pracę w jednej z nich, w związku z czym otrzymał PIT-11.

 

Opublikowane w Podatki dochodowe

Rząd zamierza oskładkować umowy zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W wyroku z dnia 8 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że koszt biletu lotniczego dla osoby, która pełni w spółce funkcję członka zarządu, ale nie jest z nią związana umową o pracę czy umową zleceniem, nie może być odliczony od przychodów (II FSK 1404/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy żona wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniona w tejże spółce na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, czy powołanie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych na stanowisko członka zarządu spółki stanowi podstawę do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz obowiązkiem odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W spółce zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę mąż jednego ze wspólników spółki jawnej. Czy powinien on podlegać ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca czy jako pracownik?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Uzyskanie przez twórcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, przychodu z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi i obliczenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% będzie możliwe, gdy cała praca twórcy związana jest z wykonywaniem utworu i tym samym całe otrzymane wynagrodzenie związane będzie z rozporządzaniem prawami autorskimi, lub gdy wykonywana praca częściowo tylko ma charakter wykonania utworu, a w pozostałej części polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: umowa o pracę

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________