ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: usługi elektroniczne

W związku z tym, że regulacje dotyczące procedur szczególnych będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r., na potrzeby nowych przepisów o VAT wprowadzono wyjaśnienia, o jakie usługi telekomunikacyjne i nadawcze i elektroniczne chodzi.

Opublikowane w VAT

Od dnia 1 stycznia 2015 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę. Będą nowe deklaracje podatkowe, nowe zasady i terminy ich składania, nowa procedura szczególna i nowa ewidencja VAT oraz nowe zasady fakturowania ww. usług. Księgowych czeka wiele dodatkowej pracy i dużo nauki.

Opublikowane w VAT

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje wiele istotnych zmian w ustawie o VAT. Dotyczą one sposobu dokonywania wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT, katalogu odpadów przetwarzalnych (surowców wtórnych), które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, dokonywania rozliczeń w walucie obcej, a także definicja eksportu oraz definicja usług elektronicznych.

Opublikowane w VAT

Tak, mogą! Świadczenie polegające na sprzedaży wirtualnych pieniędzy służących do zabawy w sieciowych grach komputerowych podlega VAT a podstawa opodatkowania winna być określana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: usługi elektroniczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________