ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: usługi telekomunikacyjne
wtorek, 23 grudnia 2014 12:37

VAT a karty prepaid

Według komunikatu Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT doładowań oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., należność płacona za doładowania w rzeczywistości stanowi należność za usługi telekomunikacyjne.

Opublikowane w VAT

W związku z tym, że regulacje dotyczące procedur szczególnych będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r., na potrzeby nowych przepisów o VAT wprowadzono wyjaśnienia, o jakie usługi telekomunikacyjne i nadawcze i elektroniczne chodzi.

Opublikowane w VAT

Od dnia 1 stycznia 2015 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę. Będą nowe deklaracje podatkowe, nowe zasady i terminy ich składania, nowa procedura szczególna i nowa ewidencja VAT oraz nowe zasady fakturowania ww. usług. Księgowych czeka wiele dodatkowej pracy i dużo nauki.

Opublikowane w VAT

Jeszcze w tym roku zwolnione z podatku VAT zostaną towary i usługi przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność użyteczną o charakterze dobroczynnym, jeżeli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku lub prowadzą działalność statutową w zakresie realizacji celów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem zwolnienia będzie przeznaczenie towarów i usług w całości do realizacji zadań statutowych OPP, a także udokumentowanie przekazania fakturą VAT.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: usługi telekomunikacyjne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________