ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: waloryzacja emerytur i rent

ZUS poinformował, że z dniem 1 marca 2015 r. dokonał waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Z dniem 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, która będzie polegać na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
czwartek, 23 października 2014 15:14

Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015

W dniu 23 października 2014 r. uchwalono zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja modyfikuje zasady waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 19 grudnia 2012 19:27

Waloryzacja emerytur zgodna z Konstytucją

Waloryzacja kwotowa świadczeń zabezpieczenia społecznego w 2012 r. jest zgodna z Konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. TK uznał, że waloryzacja nie musi zawsze w sposób matematyczny odzwierciedlać zmiany siły nabywczej świadczeń na skutek inflacji.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od dnia 1 marca 2012 r. zmienia się wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Sprawdź, wysokość najniższych gwarantowanych świadczeń.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od 1 marca 2012 r. wrosła wysokość wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdecydowana większość, nie wszystkie jednak, z nich zostanie podwyższona o kwotę 71 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 1 marca 2012 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca kwotową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W dniu 28 lutego 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości. Chodzi o kwotową waloryzację świadczeń emerytano-rentowych, która uprzywilejowuje najniższe świadczenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie wprowadzonych w 2012 r. zmian w ustawie emerytalnej i przepisach dotyczących waloryzacji kwotowej świadczeń. Do Biura RPO wpłynęło już 420 skarg od obywateli w tej sprawie. Nowy mechanizm waloryzacji kwotowej preferuje osoby pobierające minimalne i niskie świadczenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Od marca 2012 r. waloryzacja będzie polegać na dodaniu do kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012 r., kwoty 68 zł.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
powrót Artykuły w etykietach: waloryzacja emerytur i rent

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________