ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: wniosek

Uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oznacza, że wydatki na zakup materiałów budowlanych poniesione po dniu 31 grudnia 2013 r. nie uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków na zasadach określonych w przepisach uchylonej ustawy. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą VAT do końca 2013 r.

Opublikowane w VAT
czwartek, 06 maja 2010 15:45

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych

Ministerstwo Finansów nie zamierza wprowadzić zmian w zasadach udzielania ulg w spłacie podatków.

Opublikowane w Inne
powrót Artykuły w etykietach: wniosek

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________