ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: wyroby akcyzowe

Obowiązek poinformowania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi dodatkowego warunku zwolnienia wyrobów akcyzowych od akcyzy.

Opublikowane w Akcyza

Jest tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Opublikowane w Akcyza

Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzący ewidencję wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej będą przekazywali co sześć miesięcy, a nie jak dotychczas co miesiąc.

Opublikowane w Akcyza
wtorek, 30 października 2012 10:18

Akcyza na smary była zgodna z prawem

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w dniu 29 października 2012 r. w składzie 7 sędziów w sprawie akcyzy na oleje smarowe (I GPS 1/12), uznał że objęcie podatkiem akcyzowym olejów smarowych wykorzystywanych w innych celach niż paliwo silnikowe i paliwo do ogrzewania było zgodne dyrektywą horyzontalną.

Opublikowane w Akcyza
sobota, 06 października 2012 13:02

System Informacji o Banderolach Akcyzowych

Powstał System Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA). Umożliwia on umożliwia sprawdzenie znaku akcyzy znajdującego się na opakowaniu alkoholu i wyrobów tytoniowych (wina, wyrobów spirytusowych, papierosów, cygar, cygaretek, tytoniu do palenia) online.

Opublikowane w Akcyza

Minister Finansów przedłuży zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy w stosunku do wyrobów dotychczas objętych tym zwolnieniem do dnia 31 grudnia 2014 r.

Opublikowane w Akcyza

Minister Finansów zmienia rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Opublikowane w Akcyza

Nieprzetworzone i nienadające się do palenia liście tytoniu nie podlegają akcyzie.Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Opublikowane w Akcyza

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych, w tym wina, podlega szczególnym zasadom w podatku akcyzowym.

Opublikowane w Akcyza

Od dnia 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe zużywane w instalacjach objętych europejskim systemem handlu emisjami (ETS) podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego. Sprawdź warunki prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Opublikowane w Akcyza
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: wyroby akcyzowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________