ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: wzory formularzy

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co nowego zmieni się we wzorach deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i od kiedy je zastosujemy?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.

Opublikowane w Inne

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe wzory informacji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Opublikowane w Akcyza

Od dnia 2 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji uproszczonej dla potrzeb akcyzy (AKC-U). Wprowadziło go rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz.U. nr 286, poz. 1677).

Opublikowane w Akcyza

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Między innymi jest nowa deklaracja w podatku akcyzowym dla rozliczania akcyzy o wyrobów węglowych (AKC-WW).

Opublikowane w Akcyza
piątek, 13 stycznia 2012 14:09

Nowe wzory formularzy NIP

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe wzory zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-2/A, NIP-B, NIP-C, NIP-D.

Opublikowane w Inne

Od 2012 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji w podatku od środków transportowych DT-1 i DT-1/A. W szczególności dotyczy on osób prawnych, ponieważ osoby fizyczne będą mogły do końca 2012 r. korzystać z dotychczasowych deklaracji.

powrót Artykuły w etykietach: wzory formularzy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________