ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: zaświadczenie

Od dnia 1 stycznia 2015 r. ma już obowiązku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE.

Opublikowane w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące ograniczonego odliczanie VAT dotyczące samochodów. Nawet sporadyczne wykorzystanie pojazdu w innym celu pozbawi podatnika prawa do 100% VAT naliczonego.

Opublikowane w VAT

ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami od ręki, czyli w ciągu góra 15 minut.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
poniedziałek, 20 lutego 2012 13:34

Nowy wzór ZPP-1

W dniu 3 marca 2012 r. zacznie obowiązywać nowy wzór ZPP-1 Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o pobranym podatku.

Opublikowane w Inne

Od dnia 1 stycznia 2012 r. nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka, tj. tzw. becikowego.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Dokumentem potwierdzającym rozwiązanie umowy o pracę może być zarówno świadectwo pracy, jak i zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, w tym pracodawcę w USA. Tak wynika z pisma z dnia 8 września 2011 r. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
sobota, 22 października 2011 13:45

Podejmujesz działalność gospodarczą? Przeczytaj!

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Opublikowane w Inne
środa, 09 lutego 2011 11:36

Do końca lutego trzeba poinformować ZUS

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2010 r. Poinformował rzecznik prasowy ZUS. Zaświadczenie (oświadczenie) należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
piątek, 14 stycznia 2011 18:25

Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w 2011

W przypadku emerytów, którym świadczenia zostały przyznane począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. i kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, z uwagi na zmianę przepisów ZUS nie wypłaci emerytury. Konieczny jest wniosek o podjęcie wypłaty emerytury.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
środa, 08 grudnia 2010 18:11

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Dla skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia VAT z tytułu importu wystarczy, ze złożysz oświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek i podatków. Takie udogodnienie przewiduje nowelizacja ustawy o VAT.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: zaświadczenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________