ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: zeznanie podatkowe

W 2015 r. wzrosła kwota ulgi na wychowanie dzieci. Nowa kwota ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Rodzice wychowujący dzieci skorzystają też z tzw. kwoty wsparcia finansowego, gdy ich dochody są zbyt niskie, aby odliczyć ulgę na wychowanie dzieci w pełnej wysokości.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co nowego zmieni się we wzorach deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i od kiedy je zastosujemy?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od 2015 r. urzędy skarbowe będą sporządzać tzw. PFR (pre-filled tax return), czyli wstępnie wypełnione za podatnika zeznanie podatkowe. W pierwszym etapie (od marca 2015 r.) usługa ta zostanie udostępniona podatnikom składającym zeznanie podatkowe PIT-37. Podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać (usługa ma charakter fakultatywny), PFR pobiorą ze strony Portalu Podatkowego MF (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 01 lutego 2013 15:08

Kwota wolna od podatku w 2013

Dochód osoby fizycznej niepowodujący obowiązku zapłacenia podatku dochodowego to tzw. kwota wolna od podatku. Sprawdź ile wynosi w 2013 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

O wyborze odpowiedniego druku zeznania podatkowego za 2012 r. decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Możliwość jednorazowego rozliczenia całej straty w roku podatkowym, taką rewolucyjną zmianę przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Obecnie przepisy podatkowe pozwalają rozliczyć wygenerowaną stratę w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, nie więcej niż 50% jednorazowo.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 20 marca 2012 14:39

Rozliczenie roczne podatku za 2011

Roczne zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia (PIT-28 do 31 stycznia), roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie. Nie warto czekać do ostatniego dnia, rozlicz się wcześniej, wcześniej otrzymasz zwrot nadpłaty!

Opublikowane w Podatki dochodowe

Od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegną formularze zeznań, deklaracji i informacji podatkowych dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego.

Opublikowane w Inne

W piśmie z dnia 27 sierpnia 2010 r. Minister Finansów wyjaśnił kiedy i jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku oraz czy w takim przypadku można skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Minister Finansów w piśmie z dnia 13 października 2010 r. wypowiedział się na temat ulgi meldunkowej oraz odpłatnego zbycia nieruchomości. Z pisma wynika, że ulga meldunkowa może mieć zastosowanie jedynie do zbycie budynku, nie zaś gruntu.

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: zeznanie podatkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________