ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: zwrot podatku
czwartek, 23 października 2014 14:48

Sejm podwyższył kwoty ulgi na dzieci

Sejm uchwali zmiany w wysokości ulgi prorodzinnej. Korzystnie wzrosła wysokość ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Rodzice, którzy obecnie płacą zbyt niski podatek, by odliczyć pełną kwotę ulgi otrzymają zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym pełnym odliczeniem, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Nowe wysokości ulg będą już dotyczyć zeznania za 2014 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zwrot VAT w terminie 25 dni jest procedurą wyjątkową, aby podatnik otrzymał zwrot w tym terminie, musi mieć opłacone wszystkie faktury, które rzutują na rozliczenie VAT w danym miesiącu. Jednocześnie taka wykładnia przepisów nie narusza zasady proporcjonalności i neutralności podatku VAT dla przedsiębiorców, ponieważ firma, która nie spełnia tego warunku, i tak otrzyma zwrot VAT w standardowym terminie dwóch miesięcy.

Opublikowane w VAT
piątek, 21 grudnia 2012 18:58

Kalkulator PIT

Wypróbuj kalkulator PIT do obliczenia wielkości dochodu bądź straty, należnego podatku oraz kwoty podatku przypadającej do zapłaty bądź zwrotu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Zwrot nadpłaty w podatkach podlega oprocentowaniu. Stąd wszelkie nadpłaty powinny być zwracane z odsetkami, równymi odsetkom od zaległości podatkowych. Nie dotyczy to akcyzy, gdyż zwrot akcyzy je stanowi zwrotu nadpłaty.

Opublikowane w Akcyza

Można otrzymać zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w drodze zaliczenia na inny wymagalny podatek. Tak uznał w wyroku z dnia z 20 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 577/11).

Opublikowane w VAT
czwartek, 22 września 2011 16:16

PCC od umowy sprzedaży udziałów

Obowiązku podatkowego nie uchyla ani odstąpienie od umowy, ani jej zgodne rozwiązanie.

Nie miał racji podatnik twierdząc, że podatek uiszczony został nienależnie, żadna bowiem z dokonanych czynności nie była umową sprzedaży i nie stanowiła tym samym przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie miał on też racji twierdząc, że skoro warunkiem, aby udziały stały się jego własnością, była zapłata przez niego umówionej ceny, do dnia wskazanego w umowach, a ponieważ umowy te nie zawierały zobowiązania kupującego do zapłaty ceny, co jest niezbędnym elementem składowym każdej umowy sprzedaży, nie doszło w ogóle do ich zawarcia.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2011 r. (II FSK 598/10).

Opublikowane w PCC
poniedziałek, 14 marca 2011 11:22

Zwrot VAT za zakup odzieży i obuwia dla dzieci

Poselski projekt ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia dla dzieci, przewiduje możliwość odzyskania części wydatków dokonanych przez rodziców od organów gminy, ze środków budżetowych.

Opublikowane w VAT
środa, 24 listopada 2010 12:38

Oprocentowanie kwoty zwrotu VAT

W świetle przepisów zarówno prawa polskiego, jak i wspólnotowego prawidłową jest sytuacja, gdy zwrot następuje w 6-miesięcznym terminie przewidzianym w tych przepisach. Wówczas wypłata oprocentowania nie jest w ogóle konieczna. Tak uznał w wyroku z dnia 27 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 679/10).

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: zwrot podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________