Artykuły w etykietach: zwrot towaru
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: zwrot towaru
poniedziałek, 17 listopada 2014 00:00

Zmiany w prawach konsumentów już od 25 grudnia 2014

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta. Zmienią się zasady dotyczące sprzedaży przez Internet, na pokazach, prezentacjach, a także w sklepach tradycyjnych.

Opublikowane w Inne
sobota, 18 października 2014 03:09

Faktura korygująca z tytułu zwrotu towaru

Zwrot towarów do dostawcy, na którą to okoliczność dostawca wystawia fakturę korygującą, nie kreuje po stronie nabywcy towarów żadnego nowego prawa do odliczania podatku naliczonego ponad to, które przysługiwało mu w momencie powstania prawa do jego odliczenia, czyli w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres otrzymania pierwotnej faktury.

Opublikowane w VAT

Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących reguluje od dnia 1 kwietnia 2013 r. nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych. Wprowadza ono bardzo szczegółowe wymagania dotyczące ewidencjonowania zwrotów towarów oraz reklamacji towarów i usług.

Opublikowane w VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 26 stycznia 2012 r. wydał wyrok w sprawie polskich przepisów wymagających posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej dla obniżenia podatku należnego w przypadku zmiany ceny towaru lub usługi (sprawa C‑588/10 Kraft Foods Polska S.A. p-ko Minister Finansów).

Opublikowane w VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 listopada 2009 r. (III SA/Wa 1255/09), orzekł, że prawo do zmniejszenia obrotu o kwotę udzielonego rabatu, zwróconego towaru, powstaje z chwilą zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości obrotu. Wystawienia faktury korygującej oraz jej doręczenie klientowi a następnie dołączenie do posiadanej dokumentacji dowodu odbioru faktury korygującej przez klienta jest jedynie wymogiem technicznym, a nie warunkiem powstania prawa do zmniejszenia obrotu, a w konsekwencji, zmniejszenia podatku VAT.

Sprawę potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę, jako wymogu obniżenia podatku należnego (C-588/10 Kraft Foods Polska) rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Opublikowane w VAT
powrót Artykuły w etykietach: zwrot towaru

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________