ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: zwrot wydatków

Uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oznacza, że wydatki na zakup materiałów budowlanych poniesione po dniu 31 grudnia 2013 r. nie uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków na zasadach określonych w przepisach uchylonej ustawy. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą VAT do końca 2013 r.

Opublikowane w VAT

Poniesione przez pracodawcę koszty noclegów, które są bezpośrednio związane z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez pracownika, nie mogą być uznane za świadczenie na jego rzecz, a w rezultacie nie powodują po jego stronie przychodu. Wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 czerwca 2012 r. (III SA/Wa 2629/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Potwierdzenia stwierdzające spełnianie funkcji oraz warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne zachowują moc przez okres 3 lat od daty ich wydania. Nie wydaje ich już Minister Finansów.

Opublikowane w VAT
środa, 07 kwietnia 2010 18:56

Refundacja wymiany stolarki okiennej

W interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Artykuły w etykietach: zwrot wydatków

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________