ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Zespół Ekspertax
Zespół Ekspertax

Zespół Ekspertax

Posłowie pracują nad szybkim odwróceniem skutków reformy emerytalnej. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw proponuje się wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy oraz zmiany dostosowujące obecne przepisy do proponowanego rozwiązania. Proponuje się, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Odsetki od prywatnie zaciągniętego kredytu mogą stanowić koszty uzyskania działalności po spełnieniu dwóch warunków – muszą być zapłacone i muszą mieć związek z działalnością.

Wpłacone zaliczki powiększają przychód z działalności gospodarczej w momencie zbycia lokali mieszkalnych (w dacie zawartej umowy w formie aktu notarialnego).

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:33

Blokada środków na rachunku bankowym

Bank na podstawie umowy o prowadzenie rachunku bankowego, Prawo bankowe lub inne przepisy, a nawet regulamin banku może dokonać blokady środków znajdujących się na rachunku bankowym. Środki mogą być zablokowane na każdym rachunku, np. prowadzonym w celu obsługi rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą (bieżącym, pomocniczym) lub w celu gromadzenia oszczędności. Posłużono się bowiem ogólnym określeniem "rachunek bankowy" bez skonkretyzowania jego typu.

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:20

Karty zbliżeniowe i limit dzienny transakcji

Bank ma obowiązek zapewnić swojemu klientowi możliwość posiadania karty płatniczej bez funkcjonalności zbliżeniowej. Próg odpowiedzialności użytkowników kart za transakcje oszukańcze wykonane za pomocą funkcjonalności zbliżeniowej wynosi 50 euro. W pozostałym zakresie, po przekroczeniu kwoty 50 euro, straty finansowe zobowiązany jest ponieść wydawca karty płatniczej.

Pożyczkobiorcy skorzystają z instytucji zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku kredytów we frankach oraz innych walutach, zaciągniętych na cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipoteką. Zaniechaniem objęto umorzone osobom fizycznym kwoty wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów, niezależnie od waluty w jakiej kredyt zaciągnięto.

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:04

Regulacje dotyczące wirtualnej waluty Bitcoin

Przedsiębiorca zawierający umowę z konsumentem przy użyciu "walut" wirtualnych powinien zatem przestrzegać ustawy o prawach konsumenta, tak jak każdy inny uczestnik rynku. Ze względu na fakt, iż rozwój "walut" wirtualnych stanowi stosunkowo nowe zjawisko, zagrożenia związane z potencjalnym wykorzystaniem tego typu "walut" w celach przestępczych są stale analizowane i monitorowane przez m.in. Ministerstwo Finansów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki) napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty podatkowe.

poniedziałek, 27 lipca 2015 14:46

Maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek

Podstawę prawną wyznaczającą maksymalną wysokość oprocentowania udzielonej pożyczki czy kredytu, stanowi art. 359 Kodeksu cywilnego. Przepisy ww. artykułu dotyczą wszystkich uczestników obrotu i mają zastosowanie zarówno w stosunkach między przedsiębiorcą (np. instytucją finansową) i konsumentem, w obrocie obustronnie profesjonalnym - między samymi przedsiębiorcami, a także w stosunkach między konsumentami.

Przy sprzedaży kart typu pre-paid, podobnie jak w przypadku bonów podarunkowych oraz voucherów, przychód powstaje dopiero w chwili podjęcia decyzji przez klienta, jaki towar bądź usługę chce za nie kupić, wskazał w wyroku z dnia 15 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 3591/14).

Strona 2 z 240
powrót Zespół Ekspertax

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________