ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Zespół Ekspertax
Zespół Ekspertax

Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. ma już obowiązku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE.

poniedziałek, 12 stycznia 2015 17:14

Termin ważności certyfikatu rezydencji

Od dnia 4 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące certyfikatu rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji bez wskazanego w nim okresu ważności pozwala przyjąć, że certyfikat ten dokumentuje miejsce zamieszkania podatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

W 2015 r. wzrosła kwota ulgi na wychowanie dzieci. Nowa kwota ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w ubiegłym roku. Rodzice wychowujący dzieci skorzystają też z tzw. kwoty wsparcia finansowego, gdy ich dochody są zbyt niskie, aby odliczyć ulgę na wychowanie dzieci w pełnej wysokości.

czwartek, 08 stycznia 2015 17:13

Bezpłatna pomoc prawna dla osób niezamożnych

Od dnia 1 stycznia 2015 r. z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolniona została wartość bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje dłuższy termin na rozliczenie VAT w imporcie dla tzw. upoważnionych podmiotów gospodarczych (AEO).

Od dnia 8 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która zwalnia specjalistyczne środki transportu sanitarnego z podatku.

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy pozostawiają tym podmiotom wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Wyjątkiem jest  informacja IFT-3/IFT-3R, która musi być składana drogą elektroniczną.

Uwaga na nowe zasady składania dokumentów: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Minister Finansów planuje kolejne zmiany w VAT w 2015 r. Nowe towary miałyby zostać objęte procedurą obciążenia odwrotnego, tj. podatek VAT z tytułu transakcji rozliczałby nabywca, a nie sprzedawca. Zmiana miałaby dotyczyć niektórych postaci złota, nowych towarów ze stali, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, notebooków, laptopów oraz konsoli do gier. Dopiero jednak przekroczenie limitu 20.000 zł netto w ramach jednolitej gospodarczo transakcji powodowałoby objęcie takiej dostawy elektroniki mechanizmem odwróconego obciążenia.

Od dnia 1 stycznia 2015 obowiązuje płaca minimalna w wysokości 1.750 zł. Dla pracujących pierwszy rok wynosi ona 1.400 zł.

Strona 7 z 240
powrót Zespół Ekspertax

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________