ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Zespół Ekspertax
Zespół Ekspertax

Zespół Ekspertax

wtorek, 23 grudnia 2014 12:37

VAT a karty prepaid

Według komunikatu Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT doładowań oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., należność płacona za doładowania w rzeczywistości stanowi należność za usługi telekomunikacyjne.

czwartek, 04 grudnia 2014 13:24

Odsetki w przypadku cienkiej kapitalizacji

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad podatkowego rozliczania odsetek od szeroko rozumianych pożyczek.

Istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie zobowiązań podatkowych. Optymalizacja podatkowa to takie układanie stosunków gospodarczych, które pozwala zapłacić najniższe z możliwych podatki.

Minister Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga dotyczy świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz zakwaterowanie w ramach bonu szkolnego.

poniedziałek, 01 grudnia 2014 13:56

Co się zmieni w podatku akcyzowym od 2015?

Minister Finansów przygotował szereg rozporządzeń dotyczących zmian w przepisach akcyzowych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co się zmieni od 1 stycznia 2015 r. w podatku akcyzowym?

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. Co nowego zmieni się we wzorach deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i od kiedy je zastosujemy?

Ministerstwo Finansów zamierza powołać nowy organ umożliwiający stosowanie klauzuli obejścia prawa. Jak dotychczas sam pomysł wprowadzenia kolejnego mechanizmu utrudniającego działalność gospodarczą przedsiębiorcom, tj. nowej klauzuli obejścia prawa spotkał się z krytyką organizacji reprezentujących przedsiębiorców, wielu ekspertów i ciał doradczych.

Od 2015 r. urzędy skarbowe będą sporządzać tzw. PFR (pre-filled tax return), czyli wstępnie wypełnione za podatnika zeznanie podatkowe. W pierwszym etapie (od marca 2015 r.) usługa ta zostanie udostępniona podatnikom składającym zeznanie podatkowe PIT-37. Podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać (usługa ma charakter fakultatywny), PFR pobiorą ze strony Portalu Podatkowego MF (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

W związku z tym, że regulacje dotyczące procedur szczególnych będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r., na potrzeby nowych przepisów o VAT wprowadzono wyjaśnienia, o jakie usługi telekomunikacyjne i nadawcze i elektroniczne chodzi.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie podlegać podatkowi w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę. Będą nowe deklaracje podatkowe, nowe zasady i terminy ich składania, nowa procedura szczególna i nowa ewidencja VAT oraz nowe zasady fakturowania ww. usług. Księgowych czeka wiele dodatkowej pracy i dużo nauki.

Strona 8 z 240
powrót Zespół Ekspertax

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________