ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kursy i szkolenia obsługi komputera i kasy fiskalnej a VAT 2011

piątek, 10 czerwca 2011 13:54

Kursy i szkolenia obsługi komputera i kasy fiskalnej a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik prowadzi szkolenia i kursy w zakresie kierowca wózka jezdniowego, spawanie, obsługa i konserwacja żurawi, suwnic, pomoc kucharza, obsługa komputera i kasy fiskalnej, kierowca kat. B i A. Kursy są realizowane na zlecenie okolicznych zakładów pracy, Urzędu Pracy i ośrodków pomocy społecznej. Sprawdź jak opodatkować.

Podatnik jest jednostką objętą systemem oświaty świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Jako szkoła ponadgimnazjalna nie jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o przyznanie akredytacji kuratora oświaty. Świadczone usługi są finansowane w 60% ze środków publicznych, oraz nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Dyrektor Izby Skarbowej Poznaniu potwierdził w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2011 r., że ww. usługi są zwolnione z VAT.

Powyższe wynika z faktu, iż opisane usługi wykonywane są przez jednostkę objętą systemem oświaty, a ponadto dotyczą kształcenia i wychowania. Skutkiem powyższego spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.    jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b.    uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.    prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b.    świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c.    finansowane w całości ze środków publicznych
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

powrót VAT Kursy i szkolenia obsługi komputera i kasy fiskalnej a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________