ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Umowa o opiekę a ulga podatkowa

środa, 22 czerwca 2011 10:33

Umowa o opiekę a ulga podatkowa

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W najbliższym czasie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie sprawę dotyczącą wymogów formalnych przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę, dzięki której można skorzystać z ulgi podatkowej (P 36/10).

W rozstrzyganej sprawie podatniczka nabyła w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego po zmarłej, którą się opiekowała. Wniosła więc o zastosowanie ulgi podatkowej w podatku od spadków i darowizn. W ocenie organu podatkowego umowa jednak nie spełniła wymogów uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej.

W dniu 5 lipca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie dotyczące wymogów formalnych przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. w powiązaniu z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o czynnościach cywilnoprawnych z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Podatniczka w niniejszej sprawie nabyła w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego po zmarłej, którą się opiekowała. Spadkobierczyni wniosła o zastosowanie ulgi podatkowej w związku ze sprawowaniem tej opieki, zgodnie z umową o opiekę. W ocenie organu podatkowego umowa nie spełniła jednak wymogów uprawniających do skorzystania z ulgi wskazanej w kwestionowanym przepisie.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2007 r., stanowił, że w przypadku nabycia spadku w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez osobę z III grupy podatkowej, sprawującej przez minimum 2 lata opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, spadkobierca mógł nie wliczać do podstawy opodatkowania jego wartości do 110 m2 powierzchni użytkowej danego lokalu.

 

Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany wymagań co do formy zawarcia umowy o sprawowanie opieki. Obecnie podpisy pod umową mają zostać poświadczone notarialnie.

W ocenie Sądu pytającego kwestionowana nowelizacja poprzez wprowadzenie zmiany wymogów co do formy zawarcia umowy o sprawowanie opieki, a jednocześnie wyraźne wskazanie, że do sytuacji, w których nabycie praw majątkowych lub rzeczy nastąpiło pod jej rządami stosuje się przepisy w znowelizowanym brzmieniu, sprawiła, że spadkobierczyni straciła prawo do ulgi, której zastosowania miała prawo oczekiwać co jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

powrót Podatek od spadków i darowizn Umowa o opiekę a ulga podatkowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________