ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nadpłata podatku musi polegać na uszczerbku majątkowym

czwartek, 23 czerwca 2011 15:31

Nadpłata podatku musi polegać na uszczerbku majątkowym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W uchwale podjętej w dniu 22 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego, w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (I GPS 1/11).

Sprawa dotyczyła akcyzy zapłaconej przez elektrownie na podstawie niezgodnych z prawem unijnym przepisów o podatku akcyzowym.

 

W latach od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 1 marca 2009 r. elektrownie uiszczały akcyzę od sprzedawanej energii elektrycznej. Jednakże zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 lutego 2009 r. (C-475/07 Elektrociepłownia Będzin SA), polskie przepisy o akcyzie z tego okresu nie były zgodne z prawem unijnym. Według nich podatek obciążał producentów energii elektrycznej, zamiast dystrybutorów.

Po tym wyroku TK elektrownie, które zapłaciły akcyzę od sprzedawanej energii zaczęły zamierzały wystąpić o zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym. Jednakże na drodze do odzyskania nadpłaty z tego tytułu stał fakt, że akcyza i tak, jako element ceny, obciąża ostatecznego jej nabywcę, tj. konsumenta. Zatem pomimo tego, że akcyza płacona była przez elektrownie niesłusznie, to one przerzucały jej ciężar na nabywców, zatem nie ponosiły ciężaru ekonomicznego z tytułu niezgodnych z prawem unijnym przepisów.

Natomiast w uchwale podjętej przez siedmiu sędziów Izby Finansowej NSA z dnia 13 lipca 2009 r. (I FPS 4/09) Sąd uznał, że przepis art. 72 §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie stoi na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym także wtedy, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru.

W dniu 29 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie pytania prawnego NSA, ale przyznał, że nie ma znaczenia kto zapłacił podatek dla powstania nadpłaty (P 45/09). W dniu 3 lutego 2011 r. NSA ponowił wniosek z pytaniem czy nadpłatą jest kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego.

W ostatniej uchwale NSA orzekał w składzie całej Izbie Gospodarczej i uznał ostatecznie, że nie powstanie nadpłata w sytuacji, w której nie powstał uszczerbek majątkowy u tego, kto ją zapłacił. Zatem elektrownie nie mają podstaw prawnych, aby występować o zwrot nadpłaty z tytułu niesłusznie uiszczonego podatku, ponieważ jego ciężar poniósł nabywca energii elektrycznej.

Jeżeli masz pytania na temat uchwały podjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Nadpłata podatku musi polegać na uszczerbku majątkowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________