ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Gotowe posiłki i dania a VAT 2011

wtorek, 28 czerwca 2011 16:33

Gotowe posiłki i dania a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Gotowe posiłki i dania mieszczą się w grupowaniu 10.85.1 PKWiU. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w celu prawidłowego opodatkowania sprzedaży kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży (interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2011 r.).

Od dnia 1 stycznia 2011 r. dla potrzeb podatku VAT obowiązuje PKWiU z 2008 r. (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług została wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że klasa 10.85 obejmuje gotowe (tj. przygotowane, przyprawione i ugotowane) posiłki i dania, zamrożone lub pakowane próżniowo lub w puszkach, składające się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw), które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż, w tym dania regionalne i narodowe. Natomiast klasa ta nie obejmuje m. in. usług przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56.

W ramach działalności hotelowej podatnik prowadził sprzedaż usług gastronomicznych w restauracji, barze oraz prowadzi punkt bufetowy poza siedzibą hotelu, w którym sprzedawał posiłki dla pracowników tej jednostki.

Podatnik zamierzał rozpocząć w bufecie sprzedaż gotowych posiłków i dań na wynos na podstawie zgłaszanych zamówień. Uważał, że sprzedaż gotowych posiłków stanowi dostawę towaru, którą należy opodatkować stawką VAT 5% kwalifikując ją do PKWiU 2008 obowiązującego dla celów podatkowych VAT od roku 2011 jako: ex 10.85.1 - „gotowe posiłki i dania z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

W związku z powyższym zadał organom podatkowym następujące pytanie - czy sprzedając gotowe posiłki należy traktować je jako dostawę towaru i opodatkować stawką VAT 5% kwalifikując do PKWiU z roku 2008 obowiązującego dla celów podatkowych VAT od roku 2011 jako: ex 10.85.1 – „gotowe posiłki i dania z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Zdaniem podatnika, przy sprzedaży posiłków na wynos ma do czynienia tylko z wydaniem gotowego posiłku do spożycia przy wcześniejszym przygotowaniu go (albo nawet nie – mogą być one zakupione od podmiotu trzeciego). Nie ma tutaj czynności dodatkowych, przygotowania i zapewnienia miejsca do konsumpcji, podania posiłku (łącznie z nakryciem), posprzątania po zakończonym posiłkuwłaściwa stawka VAT będzie 5% etc. Dlatego niewątpliwie ma zastosowanie tutaj tylko dostawa towarów (towarów w postaci dania gotowego czy też posiłku gotowego), do której .

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przyznał podatnikowi rację.

Według podatnika inaczej rzecz ma się w restauracji, gdzie przy podawaniu posiłków mamy do czynienia z wykonywaniem na rzecz klientów wielu różnych czynności, takich jak nakrywanie do stołu, doradzanie klientowi i objaśnianie szczegółów dotyczących posiłków w menu, podawanie do stołu i sprzątanie po zakończeniu konsumpcji. Posiłki w restauracjach charakteryzuje cały zespół cech i czynności, przy czym dostawa posiłku jest jedynie częścią usługi, choć stanowi w nich dominujący element. Zatem należy je klasyfikować jako świadczenie usług z obowiązującą stawką 8%.

Tym razem organ podatkowy odmówił podatnikowi racji i stwierdził, że w przypadku gdy podatnik dokona sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych przez niego w bufecie w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia (w tym również zakupionych od podmiotu trzeciego i przygotowanych przez niego do bezpośredniej konsumpcji), wyświadczy de facto usługę związaną z wyżywieniem, która z opisanej wyżej obniżonej do 5% stawki podatku, nie korzysta. W sytuacji takiej sprzedaż opodatkowana będzie 8% stawką podatku – na podstawie §7 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia – z uwzględnieniem wyłączeń tam przewidzianych.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków i dań, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Gotowe posiłki i dania a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________