ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku dla miejsca parkingowego

piątek, 08 lipca 2011 12:53

Stawka podatku dla miejsca parkingowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odrębny lokal, w którym znajdują się miejsca parkingowe, usytuowany w budynku mieszkalnym powinien być opodatkowany według stawki podatku od nieruchomości przewidzianej dla pozostałych części budynków. Do miejsca parkingowego nie można stosować najniższej stawki podatku od nieruchomości. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (I SA/Ol 131/11).

 

Sąd w niniejszej sprawie nie podzielił stanowiska skarżącego podatnika, że lokal użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość a usytuowany w budynku mieszkalnym powinien być opodatkowany według stawki przewidzianej (w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w stosownej uchwale organu stanowiącego j.s.t.) dla budynków mieszkalnych.

Sąd podkreślił, że ustawodawca za przedmiot opodatkowania uznaje budynki lub ich części. Również z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że zróżnicowane stawki, wskazane pod lit. a, c, d, e, można odnieść do całego budynku, jak też do części użytkowanej w określony sposób.

Niewątpliwie zróżnicowanie stawek w podatku majątkowym jest spowodowane przyczynami społecznymi i gospodarczymi. Z systematyki całego prawa podatkowego wynika, że celem priorytetowym jest uwzględnianie potrzeb mieszkaniowych obywateli. Stąd również w podatku od nieruchomości domy i lokale mieszkalne są opodatkowane według stawek najniższych.

Nie można zgodzić się z poglądem, że w przypadku, w którym, według klasyfikacji statystycznej dany budynek jest budynkiem mieszkalnym, bo ponad 50% powierzchni spełnia kryteria budynku mieszkalnego, to wszystkie pozostałe lokale w tym budynku należy opodatkować stawką właściwą dla budynku mieszkalnego. W praktyce zdarzają się przecież i takie sytuacje, gdy w budynku powierzchnia niemieszkalna przeważa. Nie sposób przyjąć, że wówczas do części mieszkalnych należałoby zastosować stawkę jak dla budynków pozostałych.

Prezydent miasta ustalił małżeństwu podatników wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości z tytułu własności m.in. lokalu mieszkalnego, gruntu oraz miejsca parkingowego w piwnicy bloku mieszkalnego. Stawkę najniższą zastosował jednakże tylko do lokalu mieszkalnego. Od tej decyzji podatnicy się odwołali twierdząc, że lokal niemieszkalny, zwany zespołem miejsc parkingowych, jest częścią składową budynku, co wynika z zapisu w akcie notarialnym.

Sąd nie przyznał im jednak racji. Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podzielił stanowisko organów podatkowych, że odrębny lokal, w którym znajdują się miejsca parkingowe, usytuowany w budynku mieszkalnym powinien być opodatkowany według stawki przewidzianej dla pozostałych części budynków. Organy powołały się na poglądy doktryny, jak też wyrażane w wyrokach sądów administracyjnych, w szczególności wyroku WSA w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2009 r. III SA/Po 768/9.

Dodać można, że podobne stanowiska zostały wyrażone, m.in. w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 27 października 2010 r. I SA/Bk 353/10 i w wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 r. III SA/Wa 2114/10. Odnosząc się do argumentacji, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ma wyższą moc wiążącą Sąd wyjaśnił, że w świetle przepisów  moc wiążącą wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych mają uchwały tego Sądu podejmowane w składzie 7 sędziów m. innymi w razie istnienia rozbieżności w orzecznictwie.

Jeżeli masz pytania na temat stawek podatku od nieruchomości, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku dla miejsca parkingowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________