ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Montaż i zabudowa w budynkach mieszkalnych

środa, 06 lipca 2011 13:01

Montaż i zabudowa w budynkach mieszkalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Stosowanie obniżonej stawki podatku ma charakter wyjątkowy. Preferencyjna stawka VAT miała i ma zastosowanie do niektórych czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 czerwca 2011 r.

Usługa trwałej zabudowy wnękowej i kuchennej z zakupionych płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w grupowaniu 111/112 nie podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT.

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie:

- produkcji mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z),
- produkcji mebli kuchennych (PKD 31.02.Z),
- produkcji pozostałych mebli (PKD 31.09.Z),
- zakładania stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z).

Usługi te polegają, między innymi na wyposażaniu pomieszczeń w meble wbudowane. Konkretnie na wytwarzaniu z zakupionych płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych (zawiasy, okucia, prowadnice) elementów stałej zabudowy wnękowej i kuchennej.

Podatnik, zwracając się do organów podatkowych, chciał dowiedzieć się, czy usługa trwałej zabudowy wnękowej i kuchennej z zakupionych płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w grupowaniu 111/112 podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że do opisanych wyżej usług polegających na montażu trwałej zabudowy wnękowej i kuchennej w budynkach mieszkalnych zastosowanie ma stawka 23%, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, jak również usług, o których mowa w §7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649 ze zm.).

powrót VAT Montaż i zabudowa w budynkach mieszkalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________