ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Nadal możliwe lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek

piątek, 01 lipca 2011 15:58

Nadal możliwe lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 1 lipca 2011 r. miała wejść w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej uniemożliwiająca uniknięcie tzw. podatku Belki. Rząd nie przyjął jednak projektu nowelizacji przedstawionej przez Ministra Finansów. Przyjecie zmian zostało odsunięte do dnia 1 stycznia 2012 r.

Obecnie obowiązujące zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania (do 1 zł) i podatku (również do 1 zł) wykorzystano do stworzenia tzw. lokat jednodniowych. Jeśli zatem od jakiejś lokaty dostaniemy mniej niż 2,49 zł odsetek, to automatycznie 19 proc. z tej kwoty będzie sumą mniejszą od 50 gr. Zaokrąglając w dół otrzymujemy zero, co skutkuje brakiem opodatkowania odsetek. Zmiana ma polegać na zaokrągleniu naliczonego podatku od zysków z lokat – do 1 grosza, a nie do 1 zł. Nowy sposób zaokrąglania sprawi, że podatek będzie pobierany jednakowo od wszystkich lokat, w tym również z dzienną kapitalizacją odsetek.


Proponowane rozwiązanie uszczelni system podatkowy. Z jednej strony zostaną do niego włączone osoby lokujące znaczne kwoty pieniędzy, ale nie płacące podatku, z drugiej – dojdzie do urealnienia kwot podatku uiszczanego przez podmioty lokujące znacznie mniejsze kwoty. Chodzi o jednolite opodatkowanie dochodów (przychodów) uzyskiwanych z odsetek kapitałowych – bez względu na wielkość zdeponowanych środków i uzyskiwanych odsetek.

Nowe przepisy mają doprowadzić do konkurencji między bankami, które będą musiały zabiegać o klienta oferując odpowiednie oprocentowanie lokat, a nie poszukiwać rozwiązań nadużywających przepisy prawa podatkowego.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania zysków kapitałowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Nadal możliwe lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________