ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Koszty uzyskania przychodu a szkolenie

sobota, 02 lipca 2011 16:04

Koszty uzyskania przychodu a szkolenie

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Przeprowadziłam szkolenie na podstawie opracowanego przez siebie programu szkolenia. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Proszę o informację, co musi zawierać umowa dotycząca szkolenia abym mogła skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu.

Ekspertax odpowiada: Twórcy przenoszącemu prawa autorskie lub udzielającemu licencji na korzystanie z utworu, przysługują zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw lub udzielenia licencji.

Dlatego też po pierwsze należy rozstrzygnąć, czy przedmiot umowy jest utworem. Tylko w tym wypadku twórcy przysługują prawa autorskie, a co za tym idzie - może on korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) – do której odwołuje się ustawodawca w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT - przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m. in. utwory muzyczne i słowno-muzyczne, a także sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne (art. 1 ust. 2 pkt 7 i 8 Prawa autorskiego).

Co do zasady twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Pod ochroną pozostaje także każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Przeniesienie własności praw majątkowych może wynikać z umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej z innym podmiotem, np. w przypadku gdy zawarto umowę o opracowania programu szkolenia, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkolenia dla określonego podmiotu. W tym przypadku przychód z wynagrodzenia z tytułu takiej umowy o dzieło - w ramach której następuje również przeniesienie praw autorskich - jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

Umowa powinna zawierać postanowienie o przeniesieniu praw autorskich lub udzieleniu licencji do programu,  materiałów i szkolenia.

Podstawa prawna:
· art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
· art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.)

Dorota Ryterska, prawnik

powrót Podatki dochodowe Koszty uzyskania przychodu a szkolenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________