ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Kasa fiskalna a dom pomocy społecznej w 2011

poniedziałek, 11 lipca 2011 13:56

Kasa fiskalna a dom pomocy społecznej w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Problem - czy domy pomocy społecznej powinny stosować kasy fiskalne - rozwiąże Minister Finansów. Minister Pracy i Pomocy Społecznej wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o interpretację. Od dnia 1 maja 2011 r. zdania na ten temat są podzielone. W związku z nowymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, usługi opieki społecznej zniknęły z listy usług zwolnionych od obowiązku ewidencjonowania.

Od dnia 1 maja 2011 r. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów nie są już zwolnione od obowiązku stosowania kas fiskalnych między innymi usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Wcześniej mieściły się one w pozycji 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów.

Trzeba zauważyć, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138 poz. 930) odnosi się jedynie do tych czynności, które, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stąd problem, gdyż w przypadku usług zwolnionych z podatku, którymi są usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, nie powstanie obrót ani kwota podatku, która miałaby być ewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Podobny problem dotyczy nie tylko domów pomocy społecznej ale również hospicjów, sanatoriów i innych podmiotów świadczących odpłatne usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Ponadto podmioty wykonujące określone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych czynności  mogą skorzystać z zwolnień przewidzianych samym rozporządzeniem, mi.in. podmiotowego, tj. do wysokości obrotów 40.000 zł, lub związanych z liczbą (niewielką) usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności udokumentowanych fakturą lub też związanych z przyjmowaniem płatności wyłącznie na rachunek bankowy.

Jeżeli masz pytania na temat obowiązku stosowania kas fiskalnych oraz zwolnień od obowiązku ich stosowania, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Kasa fiskalna a dom pomocy społecznej w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________