ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Normy szacunkowe dochodu na 2012

wtorek, 12 lipca 2011 16:26

Normy szacunkowe dochodu na 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy wybrali sposób ustalania podstawy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, zapłacą w przyszłym roku podatek według nowych stawek.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 51, poz. 307 ze zm.), dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. nr 188, poz. 1264) określa normy szacunkowe dochodu jedynie na rok 2011.

Minister Finansów przygotował już nowy projekt rozporządzenia określający normy szacunkowe dochodu na 2012 r.

Z uwagi na zmianę wskaźnika cen towarów produkcji rolniczej w 2010 r. (wzrost cen o 7,5%) normy na 2012 r. zostały zmienione.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Normy szacunkowe dochodu na 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________