ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Administracyjna obsługa biura na ryczałcie

piątek, 24 czerwca 2011 17:15

Administracyjna obsługa biura na ryczałcie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatniczka od 1 marca 2009 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie administracyjnej obsługi biura, a na 2011 r. wybrała sposób opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Świadczone przez nią usługi sklasyfikowane są w PKWiU 2008 r. 82.11.

Ani w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ani załączniku nr 2 do tej ustawy nie ma wyłączenia z tej formy opodatkowania tego rodzaju usług. Zatem możliwy był na 2011 r. wybór sposobu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 maja 2011 r.

Świadczone przez podatniczkę usługi obejmowały:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów cywilno-prawnych i prowadzenie ich ewidencji,
  • opracowywanie regulaminów,
  • aktualizacja danych i opracowywanie wniosków do rejestru wojewody (ZOZ),
  • aktualizacja danych na portalach,
  • opracowywanie wniosków na dofinansowanie stanowisk pracy,

prowadzenie analizy kosztów wybranych komórek organizacyjnych.

Usługi te sklasyfikowane są: PKD 82.11.Z, PKWiU z 2008 r. - 82.11.

Podatniczka chciała się upewnić czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWIU 82.11) może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11) opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego powinna być objęta podatkiem 8,5%.

Zgodnie z brzmieniem art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.) - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, (art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b tej ustawy).

powrót Podatki dochodowe Administracyjna obsługa biura na ryczałcie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________