ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dostawa materiału genetycznego a VAT 2011

poniedziałek, 18 lipca 2011 13:51

Dostawa materiału genetycznego a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dostawa materiału genetycznego – nasienia knurów, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.46.10.0 „Świnie żywe” oraz materiału genetycznego – nasienia bydła, sklasyfikowanego pod symbolem 01.42.20, korzysta z obniżonej, tj. 8% stawki podatku VAT.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2011 r.

Podatnik jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa zajmującą się m. in. produkcją i sprzedażą materiału reproduktorów (nasienia bydła i trzody chlewnej) oraz świadczącą usługi inseminacyjne dla hodowców zarówno z użyciem wyprodukowanego przez będące własnością spółki buhaje i knury, jak i kupionego z zewnątrz (od innych podmiotów) nasienia reproduktorów.

Jego wątpliwości budziła stawka opodatkowania VAT dotycząca sprzedaży nasienia knurów. Urząd Statystyczny na zapytanie w zakresie klasyfikacji odpowiedział, że nasienie knurów mieści się w grupowaniu 10.11.60.0 odpady zwierzęce surowe, niejadalne.

Następnie pismem z dnia 6 maja 2011 r. zmieniono przedmiotową klasyfikację materiału genetycznego – nasienie knurów – na 01.46.10.0 „Świnie żywe”. Jednocześnie zapisami tego dokumentu anulowano symbol PKWiU 10.11.60.0 dla tego nasienia. Natomiast nasienie bydła sklasyfikowane jest pod symbolem PKWiU 01.42.20.

Na podstawie nowelizacji pod poz. 14 załącznika nr 3, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., wymieniono zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (PKWiU ex 01.4), z wyłączeniem:

 1. wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),
 2. wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),
 3. pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),
 4. gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),
 5. pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,
 6. wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 7. produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
 8. skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3).

Natomiast, w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 14 tego załącznika, wymieniono zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, (PKWiU ex 01.4), z wyłączeniem:

 1. zwierząt żywych i ich nasienia,
 2. wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),
 3. jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
 4. kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),
 5. wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 6. embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),
 7. produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),
 8. skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3).

Należy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., art. 2 pkt 30 ustawy – wprowadzonym na podstawie art. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, iż sprzedaż materiału genetycznego – nasienia knurów – oraz nasienia bydła, korzystać będzie z obniżonej, tj. 8% stawki podatku VAT.

Powyższe wynika z faktu, iż w poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawarto „zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego” (PKWiU ex 01.4), a także wyłączenie od tej regulacji. Tymczasem Urząd Statystyczny sklasyfikował w piśmie z dnia 6 maja 2011 r. materiał genetyczny – nasienie knurów – pod symbolem 01.46.10.0 „Świnie żywe”. Spełniona została zatem przesłanka klasyfikacji wyrobów i usług dla poz. 14 załącznika nr 3 i jednocześnie nie znalazły zastosowania – do ww. materiału genetycznego – wyłączenia zdefiniowane w przedmiotowej poz. 14 załącznika nr 3 do ww. ustawy. W analizowanym przypadku nie ma możliwości zastosowania obniżonej, tj. 5% stawki podatku VAT na podstawie poz. 14 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Brak takiego uprawnienia wynika z faktu, iż w powołanej poz. 14 załącznika nr 10, wyłączono w punkcie 1 „Zwierzęta żywe i ich nasienie”.

Skutkiem powyższego niemożliwe stało się zastosowanie obniżonej, tj. 5% stawki podatku VAT dla materiału genetycznego – nasienie knurów sklasyfikowanego pod symbolem 01.46.10.0 „Świnie żywe”. Analogicznie rzecz się przedstawia w przypadku materiału genetycznego – nasienia bydła – sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.42.20. Materiał ten nie został wyłączony z poz. 14 załącznika nr 3 do ww. ustawy, lecz jednocześnie wyłączono go z poz. 14 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Reasumując, dostawa materiału genetycznego – nasienia knurów, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.46.10.0 „Świnie żywe” oraz materiału genetycznego – nasienia bydła, sklasyfikowanego pod symbolem 01.42.20, korzysta z obniżonej, tj. 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

powrót VAT Dostawa materiału genetycznego a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________