ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dostawa wyrobów medycznych. Stawka VAT 2011

poniedziałek, 18 lipca 2011 14:20

Dostawa wyrobów medycznych. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dostawa wyrobów medycznych podlega opodatkowaniu według stawki 8%. Potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 13 maja 2011 r.).

Według art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 101 załącznika numer 3 do ww. ustawy, który stanowi, iż stawce 8% podlegają: "Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych", które zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 32.50.22.0.

W rezultacie, skoro przedmiotem dostawy są wyroby medyczne, które dodatkowo są w chwili obecnej zaklasyfikowane pod symbolem PKWiU 32.50.22.0, to nie ulega wątpliwości, iż zasadne jest stosowanie względem nich stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Towary ww. (tj. pas stabilizująco-wzmacniający, orteza na opadającą stopę, orteza nadgarstka, orteza stawu kolanowego, orteza stawu łokciowego) stanowią wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyroby te zostały również wpisane do Rejestru wyrobów medycznych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania VAT wyrobów medycznych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Dostawa wyrobów medycznych. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________