ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi lombardowe a VAT 2011

wtorek, 19 lipca 2011 11:27

Usługi lombardowe a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi pośrednictwa finansowego, w tym usługi lombardowe są zwolnione z VAT. Opłata manipulacyjna, odsetki ustawowe i opłata za przechowanie, jako składniki usług lombardowych, również korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

W interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2011 r. potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 października 2010 r., która zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r. w art. 43 objęła zwolnieniem z VAT, między innymi w:

  • pkt 38 usługi udzielania pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczek lub kredytów pieniężnych,
  • pkt 39 – usługi w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych.

Nie ma obecnie zastrzeżeń, jak to było wcześniej, że ze zwolnienia z VAT wyłączone są lombardy.

Podatnik prowadził działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw. Jest płatnikiem podatku VAT. Prowadząc lombard przyjmuje pod zastaw towary używane od osób fizycznych. Stosował umowę pożyczki z przechowaniem zastawu. Gdy klient zwracał pożyczkę, podatnik oddawał mu zastawiony towar, pobierając za usługę określoną opłatę.

Na wysokość opłat składały się: opłata manipulacyjna w wysokości 5% od kwoty pożyczki (w związku z art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim – suma wszystkich opłat związanych z zawarciem umowy nie może przekraczać 5%), maksymalne odsetki ustawowe (czterokrotność stopy lombardowej aktualnie ustalonej przez RPP) liczone w stosunku dziennym od dnia udzielenia pożyczki do dnia ustalonego terminu zwrotu.

Do tych opłat podatnik dolicza także opłatę za przechowanie rzeczy oddanej pod zastaw, stawka liczona dziennie w zależności od wartości rzeczy (wysokości pożyczki), naliczana od dnia oddania na przechowanie do ustalonego dnia zwrotu. Przyjęcie rzeczy powoduje wykonanie czynności prawnych o przechowaniu za wynagrodzeniem – art. 318 Kodeksu cywilnego oraz 835-844 Kodeksu cywilnego.

Opłata za przechowanie wynikająca z przyjęcia, zabezpieczenia, ochrony, oznaczenia, należnego składowania, ubezpieczenia i wydania rzeczy, nie jest kosztem pożyczki, natomiast należy do wynikających z innych przepisów prawa kosztów o zabezpieczeniu pożyczki, a tym samym nie podlega ograniczeniom art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim.

Opłata manipulacyjna jest zawsze w tej samej wysokości, natomiast odsetki i opłata za przechowanie ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu przy wcześniejszym zwrocie pożyczki lub ulegają powiększeniu za każdy dzień przy zwrocie po ustalonym terminie.

Działalność podatnika sklasyfikowana jest według PKD 2004–6522Z, PKD 2007–6492Z – usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe formy udzielania kredytów. Do końca 2010 roku powyższe opłaty były obciążone stawką VAT w wysokości 22%, gdyż mimo, że usługi pośrednictwa finansowego były zwolnione od podatku VAT, to lombardy były wyłączone z tego zwolnienia.

W związku z tym, organ podatkowy potwierdził, że w roku 2011 podatnik prawidłowo stosuje zwolnienie od podatku VAT pobieranych przez niego opłat.

Jeżeli masz pytania na temat rozwiązań podatkowych dotyczących usług lombardowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi lombardowe a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________