ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od spadków i darowizn Zapis windykacyjny. Podlega podatkowi

poniedziałek, 25 lipca 2011 15:00

Zapis windykacyjny. Podlega podatkowi

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 23 października 2011 r. w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, zmienią się zasady regulujące kwestie dysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Między innymi wejdzie w życie możliwość dokonania zapisu windykacyjnego.

Zmiana wynika z wprowadzonych ustawą 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85, poz. 458). Zmiany te polegają na uwzględnieniu w przepisach podatkowych odrębnej od zapisu zwykłego formy dysponowania własnością  rzeczy lub  praw majątkowych na wypadek śmierci, tj.  zapisu windykacyjnego. Istotą zapisu windykacyjnego jest przejście własności przedmiotu zapisu na zapisobiercę już w chwili śmierci testatora, bez konieczności dodatkowych działań ze strony spadkobierców.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne oraz ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Nabycie własności w drodze zapisu windykacyjnego zostało objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Gotowy jest również projekt rozporządzenia dotyczącego formularza SD-3 dostosowanego do nowych rozwiązań w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Jednocześnie do dnia 31 grudnia 2012 r. podatnicy będą mogli składać zeznania podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według dotychczasowego wzoru, co pozwoli wykorzystać zapasy formularzy - z wyłączeniem przypadków obejmujących nabycie tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego.

powrót Podatek od spadków i darowizn Zapis windykacyjny. Podlega podatkowi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________