ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT SWIFT to nie usługa finansowa. Nie jest zwolniona z VAT

poniedziałek, 01 sierpnia 2011 15:46

SWIFT to nie usługa finansowa. Nie jest zwolniona z VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługa SWIFT jest usługą elektronicznego przesyłania wiadomości świadczone instytucjom finansowym, której wyłącznym przedmiotem jest przekazywanie danych, zatem nie korzysta ze zwolnienia od VAT. Tak orzekł TSUE w wyroku z dnia 28 lipca 2011 r. (Nordea Pankki Suomi Oyj C-350/10).

Zdaniem Trybunału z orzecznictwa wynika, że prawne i finansowe zmiany pozwalające na określenie danej czynności jako czynności zwolnionej z podatku VAT wynikają z samego faktu przeniesienia własności, faktycznego lub potencjalnego, w odniesieniu do środków lub papierów wartościowych, przy czym nie jest wymagane, by zrealizowana w ten sposób operacja była skuteczna wobec osób trzecich.

W związku z tym, skoro usługi SWIFT są usługami elektronicznego przesyłania wiadomości, których wyłącznym przedmiotem jest przekazywanie danych, nie spełniają one jako takie żadnej z funkcji którejkolwiek z transakcji finansowych, o których mowa w art. 13 cześć B lit. d pkt 3 i 5 szóstej dyrektywy, tj. nie skutkują przeniesieniem środków lub papierów wartościowych i nie posiadają zatem ich cech.

Zakres konsekwencji finansowych odpowiedzialności SWIFT nie może być istotnym czynnikiem oceny kwestii, czy wspomniana odpowiedzialność obejmuje specyficzne i istotne elementy spornych w postępowaniu przed sądem krajowym operacji finansowych.

Zgodnie z pkt 4 ogólnych warunków umownych SWIFT („Swift General Terms and Conditions”) z dnia 1 stycznia 2010 r., dostępnych na stronie internetowej SWIFT, zobowiązania umowne tego przedsiębiorstwa ograniczone są do aspektów technicznych usług przesyłania komunikatów, w szczególności do wdrożenia, aktywacji, podłączenia, utrzymania i licencji na oprogramowanie, zaś SWIFT odpowiada tym samym jedynie za należyte przesyłanie komunikatów finansowych za pomocą zatwierdzonego systemu informatycznego.

W związku z tym, odpowiedzialność umowna SWIFT wobec Nordei dotyczy jedynie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i czytelności przesyłanych danych, a także obowiązku naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych przesłaniem danych w sposób wadliwy lub z opóźnieniem.

W konsekwencji Trybunał stwierdził, że w sprawie przed sądem krajowym odpowiedzialność SWIFT ogranicza się do aspektów technicznych i nie obejmuje specyficznych i istotnych elementów operacji finansowych będących przedmiotem sporu przed sądem krajowym.

Z uwagi na powyższe, na zadane Trybunałowi pytanie należy odpowiedzieć, że art. 13 część B lit. d pkt 3 i 5 szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że zwolnienie z podatku VAT ustanowione w powyższym przepisie nie obejmuje usług SWIFT, takich jak sporne usługi w postępowaniu przed sądem krajowym.

powrót VAT SWIFT to nie usługa finansowa. Nie jest zwolniona z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________