ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku w przypadku podmiotów leczniczych

środa, 03 sierpnia 2011 15:49

Stawka podatku w przypadku podmiotów leczniczych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie, od dnia 1 lipca 2011 r. posługujemy się ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654). Ustawa ta zmienia przepisy o podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o stawkę preferencyjną od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej - art. 133 - w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymał brzmienie:

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części dla związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zatem, aby ustalić czy podatnik ma prawo do preferencyjnej stawki podatku o nieruchomości, należy odwołać się do nowej ustawy o działalności leczniczej.

powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku w przypadku podmiotów leczniczych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________