ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż lodów, bitej śmietany i koktajli mlecznych. Stawka VAT 2011

poniedziałek, 08 sierpnia 2011 15:23

Sprzedaż lodów, bitej śmietany i koktajli mlecznych. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Stawka podatku VAT dla sprzedaży lodów zależy od tego czy mamy do czynienia z przeznaczeniem lodów do spożycia "na miejscu" czy "na wynos". Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 lipca 2011 r.

W przypadku sprzedaży lodów w lodziarni z przeznaczeniem do spożycia "na miejscu" dochodzi do świadczenia usługi związanej z wyżywieniem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a nie do dostawy towarów, gdyż sprzedaż ta dokonywana jest w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej i jest jedynym z elementów szeregu usług składających się na główną usługę - gastronomiczną.

Zastosowanie znajdzie w takim przypadku preferencyjna 8% stawka podatku VAT, na mocy §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia, o ile czynności te mieszczą się w PKWiU w dziale 56 jako „usługi związane z wyżywieniem”.

W przypadku sprzedaży „na wynos” lodów z automatu, lodów gałkowych oraz deserów lodowych, znajdujących się w grupowaniu ex 10.5 – dochodzi do dostawy towarów, która jest opodatkowana 5% stawką podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ww. ustawy.

Przedmiotem sprzedaży podatnika w niniejszej sprawie były następujące produkty mieszczące się:

 1. w grupowaniu ex 10.5, tj.:
 • lody z automatu, lody gałkowe oraz desery lodowe – PKWiU 10.52.10.0,
 • koktajl mleczny – shake (lody gałkowe, mleko, syrop smakowy) – PKWiU 10.51.56.0,
 • kawa mrożona z lodami waniliowymi (50% lody, 25% mleko, 25% kawa) – PKWiU 10.51.56.0,
 • bita śmietana (śmietana, cukier puder) – PKWiU 10.51.51.0.

2. pod symbolem PKWiU naleśniki - 10.73.11.0,
3. pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napoje, tj.:

 • sok ze świeżych owoców,
 • koktajl owocowy (sok z kartonika, mleko, syrop smakowy, lód kruszony),
 • smoothie (syrop smakowy, lód kruszony, owoce),
 • cappuccino (mleko 90%, napar kawowy 10%),
 • kawa latte (mleko 75%, napar kawowy 20%, syrop smakowy 5%),
 • chococino (mleko 85%, napar kawowy 10%, baza czekoladowa 5%).

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Z objaśnień do załącznika nr 3 do ww. ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych w 2011 r. stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ww. ustawy jest wyłączone na rzecz na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

Zatem w przypadku sprzedaży „na wynos” lodów z automatu, lodów gałkowych oraz deserów lodowych, koktajli mlecznych oraz kawy mrożonej i bitej śmietany znajdujących się w grupowaniu ex 10.5 – dochodzi do dostawy towarów, która jest opodatkowana 5% stawką podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Z kolei, dla towarów takich jak naleśniki podatnik podał symbol PKWiU 10.73.11. Pod poz. 26 załącznika nr 10 wskazano sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.73.11.0 – Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne. Podgrupa ta mieści się również w pozycji 36 załącznika nr 3.

W świetle powyższego organ podatkowy stwierdził, że sprzedaż przez podatnika naleśników sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.73.11 – Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne, jako dostawa towarów, opodatkowana jest na podstawie art. 41 ust. 2a ww. ustawy w związku z poz. 26 załącznika nr 10 do ww. ustawy, stawką podatku w wysokości 5%.

Ponadto, jak wynika z opisu sprawy przedmiotem sprzedaży przez podatnika „na wynos” są napoje: soki ze świeżych owoców, koktajle owocowe (sok z kartonika, mleko, syrop smakowy, lód kruszony), smoothie (syrop smakowy, lód kruszony, owoce), cappuccino (mleko 90%, napar kawowy 10%), kawa latte (mleko 75%, napar kawowy 20%, syrop smakowy 5%), chococino (mleko 85%, napar kawowy 10%, baza czekoladowa 5%), sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19-0.

Pod pozycją 52 załącznika nr 3 do ustawy, będącego wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wskazano sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19-0 – pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy.

Pozycja ta od dnia 1 kwietnia 2011 r. brzmi: PKWiU ex 11.07.19-0 – pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

Pod poz. 21 załącznika nr 10 do ww. ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% wymienione zostały towary: wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0) - PKWiU ex 10.5.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż ustawodawca umieszczając w poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ww. wyroby przewidział preferencyjną stawkę podatku wyłącznie dla dostawy towarów mleczarskich.

Wskazać należy, że również pod pozycją 28 załącznika nr 3 do ww. ustawy, będącego wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wskazano również symbol PKWiU ex 10.5 - wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0):

1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
2. zawierające tłuszcz mlekowy.

Ponadto, pod pozycją 31 załącznika nr 10 do ww. ustawy, będącego wykazem towarów, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., wskazano sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19-0 – pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy.

Pozycja ta od dnia 1 kwietnia 2011 r. brzmi: PKWiU ex 11.07.19-0 – pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
2. zawierające tłuszcz mlekowy.

Zgodnie z przytoczoną przez podatnika klasyfikacją PKWiU wymienione wyroby zaklasyfikowane są do grupowania PKWiU 11.07.19.0. Przedmiotowe napoje nie są więc klasyfikowane do grupowania „Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy”.

Zatem, sprzedaż „na wynos” napojów w postaci soków ze świeżych owoców oraz koktajli owocowych jeżeli są one napojami niegazowanymi, a udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz sprzedaż napojów w postaci: cappuccino, kawa latte, chococino zawierających tłuszcz mlekowy, stanowi dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z wyżywieniem, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Sprzedaż lodów, bitej śmietany i koktajli mlecznych. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________