ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nowy sposób dokonywania wyboru opodatkowania WNT

środa, 10 sierpnia 2011 14:14

Nowy sposób dokonywania wyboru opodatkowania WNT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT, m.in. dotyczące sposobu dokonywania wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Nowy sposób dokonywania wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów to zmiana w art. 10 ust. 6 i 7 ustawy o VAT.

W wyniku ww. zmiany podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów m.in. poprzez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru VAT-UE, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy o VAT Jednocześnie podmioty te mogą, tak jak do tej pory, wybrać opodatkowanie WNT poprzez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze (VAT-R).

Wybór opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest wiążący dla podmiotu nadal, jak dotychczas, 2 lata, z tym że – w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych – doprecyzowano, iż okres ten biegnie od dnia dokonania WNT, dla którego dokonano takiego wyboru.

W przypadku pomiotów, które chcą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o takim wyborze, doprecyzowano w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że zaznaczenie pkt 60 w części C3 jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Nowy sposób dokonywania wyboru opodatkowania WNT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________