ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Obrót złomem od dnia 1 lipca 2011

środa, 10 sierpnia 2011 15:28

Obrót złomem od dnia 1 lipca 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 lipca 2011 r. do ustawy o VAT dodano załącznik nr 11 zawierający katalog towarów, identyfikowanych przy pomocy klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, których dostawa jest objęta systemem ww. rozliczenia podatku.

Jest to wykaz towarów, które są dla potrzeb podatku VAT traktowane jako złom.

W porównaniu do stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie zmiany (tj. przed 1 lipca 2011 r.) katalog towarów jest szerszy i nie dotyczy tylko złomu metali (dodatkowo ujęto w nim m in zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych).

Wcześniej Minister Finansów wypowiedział się na temat tego, co należy traktować jako złom dla potrzeb rozliczania podatku VAT.

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY O VAT

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

ex 24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu

2

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

3

38.11.51.0

Odpady szklane

4

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

5

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

6

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

7

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

8

ex 38.32.29.0

Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom

Zasady wystawiania faktur na obrót złomem znajdziesz tutaj.

Zasady rozliczania obrotu złomem w deklaracji VAT-7, znajdziesz tutaj.

Jak przejść na nowe zasady rozliczania obrotu złomem.

powrót VAT Obrót złomem od dnia 1 lipca 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________