ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Miejsca świadczenia usług transportu towarów

środa, 10 sierpnia 2011 14:22

Miejsca świadczenia usług transportu towarów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT, m.in.dotyczące miejsca świadczenia usług, z tym że zmiany dotyczące kompleksowego uregulowania miejsca świadczenia usług transportu towarów na rzecz konsumentów oraz podatników VAT wejdą w życie dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r.

Zmiana w zakresie kompleksowego uregulowania miejsca świadczenia usług transportu towarów to nowo dodany ust. 2a w art. 28f ustawy o VAT.
W wyniku tej zmiany w jednym akcie prawnym, tj. w ustawie o VAT, zamieszczone zostały regulacje dotyczące miejsca świadczenia usługi transportu towarów zarówno na rzecz ostatecznego konsumenta, jak i na rzecz podatnika (do tej pory część tych regulacji znajdowała się w §5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U nr 73, poz. 392).

Dodany ust. 2a w art. 28f ustawy o VAT zawiera regulacje dotyczące świadczenia usług transportu towarów na rzecz polskich podatników lub podatników z krajów trzecich, w sytuacji gdy transport wykonywany jest w całości na terytorium kraju lub poza terytorium Unii Europejskiej.

W przypadku zatem, gdy mamy do czynienia z usługą transportu towarów na rzecz podatnika, który posiada na terytorium kraju – co do zasady – siedzibę działalności gospodarczej, i transport towarów wykonywany jest w całości poza terytorium UE, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej.

W sytuacji natomiast, gdy usługa wykonywana jest na rzecz podatnika, który posiada na terytorium państwa trzeciego – co do zasady – siedzibę działalności gospodarczej, i transport towarów wykonywany jest w całości na terytorium kraju, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium kraju.

Jeżeli masz pytania na temat miejsca świadczenia usług w VAT, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

 

powrót VAT Miejsca świadczenia usług transportu towarów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________