ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Rozliczenia w walucie obcej a VAT 2011

środa, 10 sierpnia 2011 14:26

Rozliczenia w walucie obcej a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT, m.in. dotyczące dokonywania rozliczeń w walucie obcej przy świadczeniu usług wstępu na imprezy masowe. Nie każde świadczenie usług wstępu może jednak korzystać z nowo wprowadzonego rozwiązania o charakterze uproszczenia.

Zmiany dotyczące dokonywania rozliczeń w walucie obcej (sposób przeliczania kursów walutowych) w ramach świadczenia usług wstępu na imprezy masowe to zmiana w art. 31a ust. 1 oraz dodany ust. 4 do art. 31a ustawy o VAT.

Ww. zmiana opiera się na wskazanym w art. 91 ust. 2 akapit 3 dyrektywy 2006/112/WE upoważnieniu o charakterze fakultatywnym, zgodnie z którym państwa członkowskie – w odniesieniu do niektórych transakcji innych niż import towarów lub w stosunku do niektórych kategorii podatników – mogą stosować kurs wymiany ustalony zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego obowiązującymi w zakresie obliczania wartości celnej.

Nowe rozwiązanie zakłada zatem, że wartość transakcji wykazana w walucie obcej będzie mogła być przeliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi przy obliczaniu wartożci celnej, tj. po kursie ustalonym w przedostatnią środę miesiąca w oparciu o bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP i, co do zasady, obowiązujące przez cały następny miesiąc.

Biorąc pod uwagę, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lipca 2011 r. kurs danej waluty przeliczany był – co do zasady – na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT, wprowadzone rozwiązanie znacząco ułatwi dokonywanie rozliczeń – w walucie obcej – przez podatników świadczących usługi wstępu na imprezy masowe (w tym w ramach EURO 2012).

Grupa podmiotów uprawnionych do skorzystania z ww. uproszczenia określona została we wskazanym przepisie poprzez przedmiotowe odniesienie się do transakcji dotyczących usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Wynika z tego, że nie każde świadczenie usług wstępu może korzystać z wprowadzonego w art. 31a ust. 4 ustawy o VAT rozwiązania o charakterze uproszczenia.

Jeżeli masz pytania na temat zmian w VAT obowiązujących od dnia 1 lipca 2011 r., napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Rozliczenia w walucie obcej a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________