ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT dla sprzedaży broszur i albumów

czwartek, 11 sierpnia 2011 15:30

Stawka VAT dla sprzedaży broszur i albumów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał jaką stawką VAT należy opodatkować dostawę broszur PKWiU 58.11.19 posiadających numer ISBN oraz albumów posiadających również nadany numer ISBN.

Podatnik dokonywał dostawy książek (PKWiU 58.11.1) lub książek z płytą CD lub DVD, które zostały zlecone do wykonania przedsiębiorstwu poligraficznemu. Książki z płytami CD lub DVD stanowią jeden, nierozerwalny towar. Poszczególne elementy tego towaru - książka lub płyta - nie są samodzielnymi przedmiotami ostatecznej sprzedaży dokonywanej przez podatnika na rzecz swoich odbiorców.

Niejednokrotnie płyty stanowią uzupełnienie treści zawartych w książkach. Albumy oraz broszury mają charakter drukowanych książek, a zatem zgodnie z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.11.1 "Książki drukowane".

Podatnik uznał, że w przypadku broszur PKWiU 58.11.19 posiadających numer ISBN oraz albumów posiadających również nadany numer ISBN, powinien stosować stawkę podatku VAT o jakiej mowa w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, tj. 5%.

Pod pozycją 32 załącznika nr 10 do ww. ustawy wymieniono oznaczone symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille'a.

Zdaniem organu podatkowego, w przypadku dostawy produktów, które są ze sobą nierozerwalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, dochodzi w istocie do sprzedaży jednego produktu. Sprzedaż książki z dołączonym do niej nośnikiem CD lub DVD należy traktować jako jedną transakcję sprzedaży produktu - nabywca otrzymuje nośnik jako składową część towaru.

Zatem dla dostawy broszur oraz albumów, a także broszur i albumów z płytą CD lub DVD, posiadających nadany numer ISBN, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 58.11.1, należy stosować preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Jeżeli masz pytania na temat zmian w VAT obowiązujących od dnia 1 lipca 2011 r., napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Stawka VAT dla sprzedaży broszur i albumów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________