ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012

piątek, 05 sierpnia 2011 11:29

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887). Ustawa ta wprowadza korzystne dla podatników zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wejdą one w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Podatnicy, dzięki tym zmianom uzyskają nowe zwolnienia od podatku od spadków i darowizn oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oba zwolnienia dotyczą osób tworzących rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Zmiana w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwalnia z podatku otrzymane przez rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka spadki i darowizny, przeznaczone na cele związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych polegają przede wszystkim na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej oraz świadczeń dla osób usamodzielnianych.

Dzięki przepisom art. 206 ww. ustawy w podatku od spadków i darowizn w art. 4 ust. 1 dodano punkt 17, dzięki któremu zwolnione od podatku od spadków i darowizn będzie nabycie w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieniędzy lub innych rzeczy pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

Natomiast w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 zmieniono brzmienie pkt 24. Zwolnione od podatku zostaną świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr  149 poz. 887) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (art. 209 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

powrót Podatki dochodowe Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________